Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 11 năm 2022, 19:06:49
Diễn biến các cổ phiếu cần quan tâm tuần qua: BVH tăng gần 10%
Thanh Thúy - 01/05/2016 09:01
 
Cùng Đầu tư nhìn lại nhận định của các công ty chứng khoán về cổ phiếu cần quan tâm trong tuần qua.

* MBB: KIS khuyến nghị mua vào

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu MBB với giá mục tiêu là 16.600 đồng/cp (upside 13%).

Tuần qua, MBB có 2 phiên đứng giá, 1 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu MBB tăng 200 đồng/Cp (+1,34%) từ mức 14.900 đồng/Cp lên 15.100 đồng/Cp.

* CNG: VCBS khuyến nghị nắm giữ

Kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2016 chưa có gì đột biến, cũng như P/E trailing khoảng 9 lần, chúng tôi vẫn giữ khuyến nghị Nắm Giữ cổ phiếu CNG.

Tuần qua, CNG có 1 phiên đứng giá, 3 phiên giảm và 1 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu CNG giảm 700 đồng/Cp (-1,77%) từ mức 39.500 đồng/Cp xuống 38.800 đồng/Cp.

* BID: KIS khuyến nghị xem xét mua vào ở vùng giá 17-17.5, VCBS khuyến nghị theo dõi

Theo KIS, nhà đầu tư có thể xem xét mua vào ở vùng giá 17-17.5, với khối lượng giao dịch duy trì ở mức tích cực (trên 1.5 triệu cổ phiếu/phiên).

VCBS đánh giá kế hoạch kinh doanh trên của BID là hợp và đưa ra khuyến nghị nhà đầu tư chỉ nên THEO DÕI cổ phiếu BID.

Tuần qua, BID có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu BID tăng 500 đồng/Cp (+2,94%) từ mức 17.000 đồng/Cp lên 17.500 đồng/Cp.

* PNJ: BSC khuyến nghị hạn chế mua đuổi giá

Nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi, chờ mua vào tại nhịp điều chỉnh khi RSI giảm khỏi ngưỡng quá mua. Giá chờ mua dự kiến 52.

Tuần qua, PNJ có 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PNJ tăng 1.500 đồng/Cp (+2,68%) từ mức 56.00 đồng/Cp lên 57.500 đồng/Cp.

* TMS: BSC cân nhắc mua vào

Nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào tại vùng hỗ trợ 68 hiện tại. Giá mục tiêu 78, dừng lỗ 62.

Tuần qua, TMS có 3 phiên đứng giá, 1 phiên giảm và 1 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu TMS không có biến động về giá và vẫn giữ nguyên mức giá 69.000 đồng/Cp.

* BVH: KIS khuyến nghị xem xét mua vào khi giá về vùng 54-55.5

Nhà đầu tư có thể xem xét mua vào khi giá điều chỉnh về vùng 54-55.5, với khối lượng giao dịch tích cực (duy trì trên 460,000 cổ phiếu/phiên).

Khuyến nghị của KIS xác suất đúng khá cao khi tuần qua, BVH có 1 phiên đứng giá, 1 phiên giảm và 3 phiên tăng, trong đó phiên 26/4 tăng trần. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu BVH tăng 5.500 đồng/Cp (+9,91%) từ mức 55.500 đồng/Cp lên 61.000 đồng/Cp.

* FMC: VPBS khuyến nghị mua vào

Tại mức P/E 2015 là 7,2 lần và P/E 2016 là 6,0 lần theo dự phóng của chúng tôi. VPBS duy trì khuyến nghị MUA với FMC với giá mục tiêu là 25.700 đồng/cổ phiếu.

Trái với nhận định của VPBS, tuần qua, FMC có 1 phiên đứng giá, 2 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu FMC giảm 500 đồng/Cp (-2,33%) từ mức 21.400 đồng/Cp xuống 20.900 đồng/Cp.

* PGD: VCBS khuyến nghị nắm giữ

P/E trailing hiện đang ở mức khá cao, gần 17 lần, cũng như EPS 2016 sẽ chịu tác động pha loãng do PGD đã tăng số cổ phiếu từ 60 triệu lên 90 triệu trong năm 2015, điều này sẽ khiến P/E dự phóng 2016 khá cao. Chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ cổ phiếu PGD.

Vượt qua kỳ vọng của VCBS, tuần qua, PGD có 1 phiên đứng giá và 4 phiên tăng, trong đó phiên cuối tuần (29/4) tăng trần. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PGD tăng 3.900 đồng/Cp (+8,86%) từ mức 44.000 đồng/Cp lên 47.900 đồng/Cp.

* VCB: KIS khuyến nghị xem xét mua vào khi giá điều chỉnh về vùng 44-45

Nhà đầu tư có thể xem xét mua vào khi giá điều chỉnh về vùng 44-45, với khối lượng giao dịch tích cực (duy trì trên 850,000 cổ phiếu/phiên).

Tuần qua, VCB có 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu VCB tăng 300 đồng/Cp (+0,66%) từ mức 45.700 đồng/Cp lên 46.000 đồng/Cp.

* MWG: VPBS khuyến nghị mua vào

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA và giá mục tiêu là 99.000 đồng/cổ phiếu.

Tuần qua, MWG có 1 phiên đứng giá, 3 phiên giảm và 1 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu MWG tăng 1.000 đồng/Cp (+1,35%) từ mức 74.000 đồng/Cp lên 75.000 đồng/Cp.

* FCN: VPBS khuyến nghị mua vào

FCN hiện đang giao dịch tại mức P/E 2015 là 7,2 lần và P/E 2016 là 6,0 lần theo dự phóng của chúng tôi. VPBS duy trì khuyến nghị MUA với FCN với giá mục tiêu là 25.700 đồng/cổ phiếu.

Trái với khuyến nghị của VPBS, tuần qua, FCN có 4 phiên giảm và 1 phiên tăng duy nhất vào cuối tuần (29/4). Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu FCN giảm 800 đồng/Cp (-3,59%) từ mức 22.300 đồng/Cp xuống 21.500 đồng/Cp.

* TMT: BSC khuyến nghị mua vào

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu TMT với giá mục tiêu 52.500 đồng/CP (upside 31%).

Tuần qua, TMT có 1 phiên đứng giá, 2 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu TMT tăng 200 đồng/Cp (+0,51%) từ mức 39.600 đồng/Cp lên 39.800 đồng/Cp.

* VNM: VPBS khuyến nghị mua vào

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với VNM và giá mục tiêu 1 năm là 152.000 đồng/cổ phiếu.

Thêm một lần nữa VPBS đưa ra khuyến nghị sai. Tuần qua, VNM có 1 phiên đứng giá, 2 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu VNM giảm 1.000 đồng/Cp (-0,71%) từ mức 140.000 đồng/Cp xuống 139.000 đồng/Cp.

* PGI: BSC khuyến nghị mua vào

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA cho cổ phiếu PGI với mức giá mục tiêu 12 tháng là 18.600 đồng.

Tuần qua, PGI có 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PGI tăng 600 đồng/Cp (+3,87%) từ mức 15.500 đồng/Cp lên 16.100 đồng/Cp.

Tập đoàn Bảo Việt nhắm doanh thu 1 tỷ USD
Tập đoàn Bảo Việt vừa triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2016, với mục tiêu doanh thu đầy tham vọng lên tới 1 tỷ USD.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư