Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 06 năm 2022, 22:06:07
Quý I/2016: Bảo Việt đạt 5.547 tỷ đồng doanh thu hợp nhất
Chí Tín - 01/05/2016 07:42
 
Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh Quý I/2016 (số liệu trước soát xét)*, với điểm nhấn là sự tăng trưởng bứt phá về doanh thu khai thác mới bảo hiểm nhân thọ.
Báo cáo Phát triển bền vững 2015 của Bảo Việt được đảm bảo bởi bên thứ ba là Công ty PwC Việt Nam
Báo cáo Phát triển bền vững 2015 của Bảo Việt được đảm bảo bởi bên thứ ba là Công ty PwC Việt Nam

Tổng doanh thu hợp nhất Quý I/2016 đạt 5.547 tỷ đồng, tăng trưởng 17,2% so với cùng kỳ năm 2015, lợi nhuận sau thuế thu về 387 tỷ đồng, hoàn thành 32,5% kế hoạch năm.

Doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt 3.538 tỷ đồng, tăng trưởng 21%; doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đạt 1.796 tỷ đồng, tăng 8,2%; doanh thu từ hoạt động quản lý quỹ tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2015 (72,8%), đạt 21 tỷ đồng, hoàn thành 27% kế hoạch năm.

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục gia tăng tỷ trọng so với cùng kỳ năm 2015, đóng góp tỷ trọng 79,4% trong tổng doanh thu, đạt 4.404 tỷ đồng, kế đến là hoạt động tài chính với tỷ trọng 19,1%, đóng góp 1.062 tỷ đồng vào tổng doanh thu hợp nhất Quý I.

Về hoạt động công ty mẹ, tổng doanh thu đạt 320 tỷ đồng, tăng trưởng 7,3% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế đạt 252 tỷ đồng, hoàn thành 25,1% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế đạt 242 tỷ đồng. Tổng tài sản tại ngày 31/3/2016 đạt 12.216 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu đạt 12.001 tỷ đồng.

Trong các đơn vị thành viên, Bảo Việt Nhân thọ đạt tổng doanh thu 3.538 tỷ đồng (+21%), doanh thu phí bảo hiểm đạt 2.719 tỷ đồng (+29,7%), trong đó doanh thu khai thác mới đạt 525 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 3 tháng đạt 184 tỷ đồng, tăng trưởng 2,9% so với cùng kỳ 2015 và bám sát kế hoạch năm 2016 với 25,6%.

Bảo hiểm Bảo Việt đạt tổng doanh thu 1.796 tỷ đồng, tăng 8,2%; lợi nhuận sau thuế đạt 99 tỷ đồng, hoàn thành 32,9% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Doanh thu bảo hiểm cao hơn kế hoạch 21 tỷ đồng, đạt 1.685 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 29,7 % kế hoạch năm, tăng trưởng 13,7%, thu về 108 tỷ đồng.

Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) ghi nhận tổng tài sản quản lý đến hết Quý I đạt 32.753 tỷ đồng (tương đương 1,5 tỷ USD), tăng 1.728 tỷ đồng, tương ứng 5,6% so với năm 2015. Tổng doanh thu đạt 21 tỷ đồng, tăng trưởng 72,8 % so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6 tỷ đồng hoàn thành 32% kế hoạch năm 2016, ghi nhận mức tăng trưởng 59,9%.

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) do BVF phát hành đã chính thức được UBCKNN cấp phép thành lập với vốn điều lệ gần 77 tỷ đồng.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vươn lên vị trí thứ 2 trong danh sách các công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất tại HOSE. BVSC cũng đang xếp vị trí thứ 5 thị phần môi giới cổ phiếu thị trường UPCoM, đạt 6,78%. Tại sàn HNX, BVSC xếp thứ 3, nằm trong nhóm các công ty có thị phần trên 10%.

Tài sản của PVI tăng gần 500 lần sau 20 năm
Công ty Cổ phần PVI (mã PVI, sàn HNX) cho biết, sau 20 năm hoạt động, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng gấp 456 lần.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư