Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 06 năm 2022, 21:02:20
Tài sản của PVI tăng gần 500 lần sau 20 năm
Chí Tín - 23/04/2016 09:18
 
Công ty Cổ phần PVI (mã PVI, sàn HNX) cho biết, sau 20 năm hoạt động, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng gấp 456 lần.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần PVI
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần PVI

Thông tin trên được PVI công bố tại “Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập PVI 1996 – 2016” diễn ra sáng nay 23/4/2016.

PVI thành lập từ năm 1996, khởi đầu từ một công ty bảo hiểm nội ngành của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) với số ban đầu là là 22 tỷ đồng, tổng tài sản là gần 34 tỷ đồng, doanh thu năm đầu tiên chỉ đạt hơn 60 tỷ đồng.

Sau 20 năm hoạt động, đến nay tổng tài sản của PVI đã tăng gấp 456 lần (đạt 15.495 tỷ đồng năm 2015), vốn chủ sở hữu tăng gấp 306 lần (đạt 6.734 tỷ đồng năm 2015), doanh thu tăng gấp 165 lần (đạt 9.923 tỷ đồng năm 2015).

Trong các năm gần đây, PVI đã thực hiện tái cấu trúc và phát triển thành tổ chức tài chính – bảo hiểm theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Hiện tại, PVI cũng là doanh nghiệp duy nhất trên thị trường hoạt động trên cả 3 mảng của kinh doanh bảo hiểm gồm bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm.

Theo đó, công ty mẹ (Công ty Cổ phần PVI) thực hiện chức năng quản lý, đưa ra các định hướng phát triển chiến lược.

Các công ty con gồm Tổng Công ty Bảo hiểm PVI hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI hoạt động lĩnh vực tái bảo hiểm.

Ngoài ra, PVI còn có 2 công ty con nữa là Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI với chức năng quản lý tài sản và đầu tư tài chính.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2016 của PVI, tổng doanh thu toàn PVI là 10.367 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 900 tỷ đồng.

Trong đó, tổng doanh thu công ty mẹ là 617 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 305 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức là 12%. Trong năm 2016, PVI dự kiến sẽ thoái vốn tại các công ty liên kết để tập trung vốn đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh lõi của PVI.

Trước đó, trong năm 2015, tổng doanh thu hợp nhất của PVI đạt 9.923 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt 708 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 582 tỷ đồng.

Tổng doanh thu công ty mẹ năm 2015 đạt 983 tỷ đồng, hoàn thành 174% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt 569 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức là 20%.

PVI đạt mức doanh thu hơn 9.300 tỷ cả năm 2015
Công ty Cổ phần PVI vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư