Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 12 năm 2022, 06:37:41
Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiến gần hơn đến nguồn vốn hỗ trợ
Anh Trung - 30/04/2015 20:29
 
Việc tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ rõ ràng và minh bạch khi Thông tư Ban hành Danh mục các lĩnh vực ưu tiên và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Lĩnh vực ưu tiên

Theo Thông tư dự thảo, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tập trung hỗ trợ các lĩnh vực nuôi trồng và sản xuất. Các lĩnh vực được Quỹ ưu tiên hỗ trợ gồm có: Nuôi, trồng và chế biến nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Chế tạo và bảo trì máy móc, thiết bị để hỗ trợ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và xử lý rác thải; Sản xuất nguyên, phụ liệu, gia công và sản xuất hàng may mặc, giày da, thủ công mỹ nghệ xuất khẩu; Sản xuất hàng điện tử; Công nghiệp phụ trợ cho 4 lĩnh vực ưu tiên trên.

Đối tượng doanh nghiệp

Thông tư sắp được ban hành sẽ khiến khá nhiều doanh nghiệp bị loại khỏi cuộc “chơi”. Dự thảo đưa ra tới 7 tiêu chí và yêu cầu doanh nghiệp phải đáp ứng cả 7 mới thuộc đối tượng được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của Quỹ.

Các quy định mới sẽ xiết chặt hơn về vốn chủ sở hữu nhưng bù lại cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc đảm bảo khoản vay.

Dự thảo nêu rõ: doanh nghiệp phải đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất kinh doanh tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư của dự án, phương án sản xuất kinh doanh.

Về tài sản đảm bảo cho khoản vay của doanh nghiệp. Hiện tại, Quỹ đang đề xuất hai phương án gồm:

Phương án 1: Doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng một trong ba phương thức đảm bảo khoản vay sau: Doanh nghiệp có thể dùng tài sản hình thành từ vốn vay trong tương lai đảm bảo cho phần vốn hỗ trợ của Quỹ và giá trị tài sản đảm bảo này tối thiểu bằng 100% mức vốn hỗ trợ của Quỹ; Doanh nghiệp có thể sử dụng tài sản hiện có để bảo đảm cho khoản vay và giá trị tài sản này tối thiểu bằng 50% mức vốn cho vay hoặc có thể thấp hơn tùy chính sách của từng ngân hàng nhận ủy thác; Các khoản vay sẽ không yêu cầu tài sản đảm bảo nếu doanh nghiệp đáp ứng được các điều kiện cho vay không có tài sản đảm bảo theo chính sách tín dụng nội bộ mà ngân hàng nhận ủy thác đang áp dụng phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Phương án 2: Doanh nghiệp sử dụng tài sản phù hợp chính sách tín dụng nội bộ của ngân hàng nhận ủy thác để đảm bảo cho khoản va.

Đối với các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ 7 tiêu chí đưa ra, sẽ được phân loại theo thứ tự ưu tiên. Các tiêu chí ưu tiên được xếp từ thấp đến cao như sản phẩm xuất khẩu, bảo vệ môi trường, tính đổi mới...

Nguyên tắc cho vay ủy thác của Quỹ

Dự thảo quy định rất rõ mức vốn và thời hạn trả nợ khoản vay đối với doanh nghiệp được hỗ trợ vay vốn

Trong đó mức vốn cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất kinh doanh tối đa bằng 70% tổng mức vốn đầu tư hợp lý của từng dự án, phương án đó. Mức vốn cho vay không bao gồm vốn lưu động và không quá 30 tỷ đồng.

Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của từng dự án, phương án sản xuất kinh doanh, nhưng tối đa không quá 07 năm. Đối với những dự án cần thời hạn vay vốn dài hơn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ quyết định thời hạn cho vay nhưng không quá 10 năm.

Hiện tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến công luận Dự thảo Thông tư trên. Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Dự thảo và đóng góp ý kiến tại đây.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư