Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 05 năm 2024,
Doanh nghiệp quân đội phải công khai báo cáo tài chính, thu nhập, lương thưởng
Bích Diệp (Dân trí) - 16/12/2016 10:38
 
Từ 23/12 tới, các doanh nghiệp quân đội sẽ phải thực hiện công khai đầy đủ báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm, thông tin thu nhập, lương thưởng... trừ những nội dung liên quan đến bí mật quốc phòng, an ninh.
Công nhân phân xưởng gia công cơ khí Nhà máy Z189 (Ảnh: Lao động)
Công nhân phân xưởng gia công cơ khí Nhà máy Z189 (Ảnh: Lao động)

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư hướng dẫn công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng và doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu (gọi chung là doanh nghiệp quân đội).

Theo đó, việc công khai thông tin của các doanh nghiệp phải đảm bảo các mục đích và yêu cầu quy định tại Điều 38 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP. Các đối tượng công khai thông tin thực hiện bảo quản, lưu giữ thông tin đã báo cáo, công khai theo quy định của pháp luật. Trường hợp có sự thay đổi nội dung thông tin đã công khai, các doanh nghiệp phải đồng thời báo cáo và có văn bản giải trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng (qua Cục Kinh tế, Cục Tài chính - Bộ Quốc Phòng).

Cụ thể, doanh nghiệp thực hiện công khai báo cáo tài chính 6 tháng, báo cáo tài chính năm (đã được kiểm toán) gồm: Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ; bản thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán.

Đối với doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, khi công khai báo cáo tài chính năm (đã được kiểm toán) doanh nghiệp phải thực hiện công khai báo cáo tài chính năm của công ty mẹ và báo cáo tài chính năm hợp nhất.

Doanh nghiệp thực hiện công khai báo cáo tài chính của doanh nghiệp cùng với kiến nghị của kiểm toán, ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quan tài chính về báo cáo tài chính và tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Thông tư của Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải công khai nội dung thông tin về các khoản thu nhập và thu nhập bình quân của người lao động; tình hình chấp hành các nghĩa vụ đối với người lao động về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trợ cấp mất việc làm (nếu có); tình hình tiền lương, thù lao, tiền thưởng và thu nhập hàng tháng năm trước liền kề của từng viên chức quản lý doanh nghiệp.

Chỉ một số doanh nghiệp nhất định không phải công bố những nội dung không thể công khai do bí mật quốc phòng, an ninh; song các thông tin còn lại đều phải công khai rộng rãi.

Thông tư này của Bộ Quốc phòng sẽ có hiệu lực kể từ ngày 23/12 tới.

Đào tạo doanh nhân tương lai theo mô hình quân đội
Tối 10/6, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội đã ra mắt chương trình đào tạo kinh doanh khép kín “BUSINESS ONE” với mô hình giáo dục...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư