Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 07 năm 2024,
Doanh nghiệp trên HNX: Ngành tài chính dẫn đầu tốc độ tăng lãi
Chí Tín - 13/03/2020 09:24
 
Theo thống kê của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), số doanh nghiệp niêm yết phải công bố báo cáo tài chính quý IV/2019 là 358 công ty (không bao gồm 9 công ty niêm yết thay đổi niên độ kế toán). Tổng giá trị lãi đạt 23.720,5 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.
Số liệu được thống kê từ 358 công ty trên HNX
Số liệu được thống kê từ 358 công ty trên HNX

Trong đó, 85 công ty niêm yết được gia hạn công bố báo cáo tài chính. Tính đến ngày 11/2/2020, đã có 349 công ty công bố báo cáo tài chính quý 4/2019. 

Theo kết quả báo cáo tài chính tự lập quý IV/2019 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX, có 311 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi đạt 23.720,5 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 4 quý năm 2019, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX đạt 22.367,2 tỷ đồng, tăng 2.244 tỷ đồng (11,1%) so với năm 2018.

Theo thống kê, có 6/11 ngành có tổng lãi 4 quý năm 2019 tăng so với năm 2018, trong đó 3 ngành có tổng lãi tăng so với năm 2018.

Trong đó, những ngành có tổng lãi tăng mạnh so với năm 2018 là ngành tài chính (tăng 1.799 tỷ đồng), ngành xây dựng (tăng 463 tỷ đồng), ngành công nghiệp (tăng 291 tỷ đồng)...

Một số ngành có tổng lãi năm 2019 giảm mạnh so với năm trước là ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (giảm 282 tỷ đồng), ngành thương mại và dịch vụ lưu trú ăn uống (giảm 153 tỷ đồng)...

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ là 37 công ty, tăng 16,1% so với năm trước với tổng lỗ 4 quý năm 2019 là -1.353,3 tỷ đồng, tăng 11,1% so với năm 2018.

Trong đó, có 6/11 ngành có tổng kết quả kinh doanh lỗ tăng so với năm 2018 lần lượt là ngành tài chính, ngành xây dựng, ngành bất động sản, ngành vận tải kho bãi, ngành hương mại và dịch vụ lưu trú ăn uống và ngành thông tin truyền thông với tổng lỗ tăng 422,8 tỷ đồng.

Có 5/11 ngành còn lại có tổng lỗ giảm hoặc bằng cùng kỳ năm trước, đặc biệt có 2 ngành không có doanh nghiệp thua lỗ trong năm 2019 gồm có ngành ngành Y tế và ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Một số ngành có tổng lỗ giảm mạnh so với năm 2018 là ngành công nghiệp (giảm từ -598,8 tỷ đồng năm 2018 xuống -448,6 tỷ năm 2019), ngành khai khoáng dầu khí (giảm từ -506 tỷ đồng năm 2018 xuống -356 tỷ năm 2019)...

Xem xét trên tổng lợi nhuận sau thuế 4 quý năm 2019 của các doanh nghiệp niêm yết tại HNX, ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là ngành có kết quả kinh doanh giảm mạnh nhất toàn thị trường so với năm 2018 khi giảm tương đương 31%.

HNX sửa đổi Quy chế giao dịch UPCoM
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết đã ban hành Quy chế Tổ chức và quản lý thị trường giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (Quy chế...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư