Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 28 tháng 02 năm 2024,
Dồn lực hoàn thành cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 vào tháng 12/2022
Anh Minh - 23/05/2022 09:38
 
Hàng ngàn công nhân đang bám công trường 24h/24h để kịp hoàn thành Dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45, Dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 vào cuối tháng 12/2022.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45 thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Dự án có chiều dài tuyến khoảng 63,37 km (Ninh Bình 14,41Km; Thanh Hóa 48,96Km), với tổng mức đầu tư 2.111 tỷ đồng; đơn vị quản lý dự án là Ban Quản lý dự án Thăng Long. Dự án được khởi công vào ngày 30/9/2020, dự kiến hoàn thành tháng 12/2022.

Ảnh: Thi công lu lèn lớp cấp phối đá dăm gia cố xi măng (CTB) tại Gói thầu 10-XL (Km274+111,86 - Km289+500) do Liên danh DNTN XD Xuân Trường - Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải thi công với giá trị hợp đồng là 1.628 tỷ đồng. Đây là một trong 5 gói thầu xây lắp chính tại Dự án. Tính đến ngày 9/5, Gói thầu 10- XL đã đạt sản lượng hơn 990 tỷ đồng, bằng 66% giá trị hợp đồng.
Thi công lu lèn lớp cấp phối đá dăm gia cố xi măng (CTB) tại Gói thầu 10-XL (Km274+111,86 - Km289+500) do Liên danh DNTN XD Xuân Trường - Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải thi công với giá trị hợp đồng là 1.628 tỷ đồng. Đây là một trong 5 gói thầu xây lắp chính tại Dự án. Tính đến ngày 9/5, Gói thầu 10- XL đã đạt sản lượng hơn 990 tỷ đồng, bằng 66% giá trị hợp đồng.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Thăng Long, hiện trên toàn Dự án đang triển khai 68 mũi thi công tại 5 gói thầu. Tổng sản lượng thi công đạt 4.216,78 tỷ đồng, tương đương 61,05% giá trị xây lắp theo hợp đồng (6.907,574 tỷ đồng), cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Đối với các đoạn tuyến và các công trình trên tuyến (cầu, hầm, cống thoát nước, hầm chui dân sinh…) không thuộc phạm vi không phải xử lý nền đất yếu (khoảng 41,27km/tổng số 63,37km), Ban Quản lý dự án Thăng Long đã cùng các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát rà soát, thống nhất các giải pháp tăng cường bổ sung nhân sự, thiết bị, tăng mũi thi công, thi công tăng ca tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2022.

Một mũi thi công nền đường tại Gói thầu 10-XL do DNTN XD Xuân Trường đảm nhận. Tại gói thầu này, nhà thầu đã được địa phương và chủ đầu tư quan tâm hỗ trợ đủ nguồn vật liệu đất đắp và các loại cấp phối. DNTN XD Xuân Trường đang khẩn trương tập kết vật liệu đắp nền đường, bổ sung thêm các mũi thi công, thi công tăng ca để bù lại khối lượng chậm, đáp ứng tiến độ yêu cầu (đắp gia tải giai đoạn 1 hoàn thành trước ngày 20/5/2022, đắp nền thông thường hoàn thành trước ngày 29/7/2022).
Một mũi thi công nền đường tại Gói thầu 10-XL do DNTN XD Xuân Trường đảm nhận. Tại gói thầu này, nhà thầu đã được địa phương và chủ đầu tư quan tâm hỗ trợ đủ nguồn vật liệu đất đắp và các loại cấp phối. DNTN XD Xuân Trường đang khẩn trương tập kết vật liệu đắp nền đường, bổ sung thêm các mũi thi công, thi công tăng ca để bù lại khối lượng chậm, đáp ứng tiến độ yêu cầu (đắp gia tải giai đoạn 1 hoàn thành trước ngày 20/5/2022, đắp nền thông thường hoàn thành trước ngày 29/7/2022).

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Thăng Long, hiện trên toàn Dự án đang triển khai 68 mũi thi công tại 5 gói thầu. Tổng sản lượng thi công đạt 4.216,78 tỷ đồng, tương đương 61,05% giá trị xây lắp theo hợp đồng (6.907,574 tỷ đồng), cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Đối với các đoạn tuyến và các công trình trên tuyến (cầu, hầm, cống thoát nước, hầm chui dân sinh…) không thuộc phạm vi không phải xử lý nền đất yếu (khoảng 41,27km/tổng số 63,37km), Ban Quản lý dự án Thăng Long đã cùng các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát rà soát, thống nhất các giải pháp tăng cường bổ sung nhân sự, thiết bị, tăng mũi thi công, thi công tăng ca tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2022.

Liên danh Công ty cổ phần Cường Thịnh Thi – Tổng công ty 319 - CTy TNHH Định An đang tập trung hoàn thiện lớp CTB tại Gói thầu 11- XL. Một khó khăn lớn với Dự án này là thời tiết năm 2021 và đầu năm 2022 mưa nhiều. Công tác vận chuyển vật liệu, thi công nền đường, đặc biệt là công tác xử lý nền đất yếu gặp rất nhiều khó khăn do mưa. Cụ thể, năm 2021 thời tiết mưa kéo dài từ giữa tháng 7 đến hết tháng 10, sang đầu năm 2022 thời tiết tiếp tục gặp mưa thường xuyên: trong 2 tháng đầu năm, gói thầu gặp mưa ít nhất là 15 ngày, gói thầu gặp mưa nhiều nhất là 25 ngày, sau mỗi ngày mưa đều phải chờ vật liệu khô mới có thể tiếp tục thi công.
Liên danh Công ty cổ phần Cường Thịnh Thi – Tổng công ty 319 - CTy TNHH Định An đang tập trung hoàn thiện lớp CTB tại Gói thầu 11- XL. Một khó khăn lớn với Dự án này là thời tiết năm 2021 và đầu năm 2022 mưa nhiều. Công tác vận chuyển vật liệu, thi công nền đường, đặc biệt là công tác xử lý nền đất yếu gặp rất nhiều khó khăn do mưa. Cụ thể, năm 2021 thời tiết mưa kéo dài từ giữa tháng 7 đến hết tháng 10, sang đầu năm 2022 thời tiết tiếp tục gặp mưa thường xuyên: trong 2 tháng đầu năm, gói thầu gặp mưa ít nhất là 15 ngày, gói thầu gặp mưa nhiều nhất là 25 ngày, sau mỗi ngày mưa đều phải chờ vật liệu khô mới có thể tiếp tục thi công.

Một thuận lợi lớn tại Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45 là công tác mặt bằng được bàn giao sớm, dứt điểm tạo điều kiện cho các nhà thầu thi công triển khai đồng loạt, đặc biệt là các đoạn cần phải xử lý nền đất yếu.

Đối với các đoạn xử lý nền đất yếu (khoảng 22,1km/tổng số 63,37km) hiện công tác xử lý nền đất yếu (bằng bấc thấm, giếng cát, đào thay đất) đã được các nhà thầu thi công xong, đang triển khai đắp gia tải chờ nền đường cố kết theo thiết kế, thời gian chờ gia tải lớn (từ 180 - 300 ngày, theo tính toán thiết kế, một số đoạn tuyến phải chờ lún đến cuối tháng 10/2022 mới được dỡ tải để thi công móng mặt), tốc độ đắp gia tải tối đa không được lớn hơn thiết kế và các quy trình, tiêu chuẩn hiện hành để đảm bảo ổn định nền đường.

Thi công nền đường hầm đường bộ Tam Điệp tại Gói thầu 10-XL do Tập đoàn Sơn Hải triển khai thi công. Là một trong những hạng mục quan trọng của Dự án cao tốc Bắc - Nam, hầm dài 245m, gồm 2 ống hầm, mỗi ống 3 làn xe, được các đơn vị thi công đào xuyên qua đèo Tam Điệp. Với năng lực, bề dày kinh nghiệm thi công hầm, Tập đoàn Sơn Hải đang phấn đấu hoàn thành hạng mục trong tháng 6/2022. Hiện hạng mục này đã thi công hơn 90% giá trị.
Thi công nền đường hầm đường bộ Tam Điệp tại Gói thầu 10-XL do Tập đoàn Sơn Hải triển khai thi công. Là một trong những hạng mục quan trọng của dự án cao tốc Bắc - Nam, hầm dài 245m, gồm 2 ống hầm, mỗi ống 3 làn xe, được các đơn vị thi công đào xuyên qua đèo Tam Điệp. Với năng lực, bề dày kinh nghiệm thi công hầm, Tập đoàn Sơn Hải đang phấn đấu hoàn thành hạng mục trong tháng 6/2022. Hiện hạng mục này đã thi công hơn 90% giá trị.

Để đảm bảo tiến độ đã được ký kết với chủ đầu tư, hầu hết các nhà thầu đều đang bổ sung thiết bị, nhân lực thi công 3 ca 4 kíp, góp phần đưa Dự án đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45 trở thành dự án thành phần có tiến độ tốt nhất tại Dự án xây dựng một số đoạn cao tốc Bắc – Nam phía đông, giai đoạn 2017-2020.

Trong đợt thi đua nước rút dịp Tết Nguyên đán 2022, nhiều cá nhân, tập thể thi công Dự án đã đạt kết quả tích cực, được Bộ trưởng Bộ GTVT xem xét tặng thưởng bằng khen.

Tổng công ty 319 - một trong những nhà thầu chính tại Gói thầu
Tổng công ty 319 - một trong những nhà thầu chính tại Gói thầu 11-XL (Km289+500 - Km301+000) tổ chức thảm thử bê tông nhựa với sự giám sát chặt chẽ của tư vấn giám sát, trước khi tổ chức thi công đại trà.

Trong quá trình thi công, Bộ GTVT luôn yêu cầu Ban quản lý dự án Thăng Long chỉ đạo Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, khắc phục kịp thời các vấn đề còn tồn tại trong công tác tổ chức thi công xây dựng và công tác quản lý chất lượng công trình.

Đại diện chủ đầu tư và tư vấn cũng bám sát hiện trường để kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật liệu đầu vào, thực hiện đầy đủ nội dung thí nghiệm về vật liệu (vật liệu đắp, cát, đá, xi măng, nhựa đường…), đảm bảo vật4 liệu đưa vào công trình có chất lượng theo quy định của dự án; kiểm soát chất lượng thi công các hạng mục công trình tuân thủ hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và các quy định về quản lý chất lượng công trình giao thông theo quy định hiện hành; tuyệt đối không để xảy ra các sai sót, các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng.

Đưa vào khai thác 361 km đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong năm nay
Chính phủ thông qua mục tiêu trong năm 2022 hoàn thành, đưa vào khai thác 4 đoạn thuộc đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông với tổng chiều dài 361...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư