Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 09 năm 2022, 19:57:20
Đồng Tháp phấn đấu PCI năm 2021 đạt 74,81 điểm
Trúc Giang - 02/06/2021 19:45
 
Đồng Tháp phấn đấu điểm số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 tăng 02 điểm so với năm 2020 và duy trì trong nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế “rất tốt”.
Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao đổi với các doanh nghiệp tại điểm hẹn cafe doanh nghiệp. Ảnh: Văn Khương

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch tiếp tục cải thiện chỉ số PCI tỉnh Đồng Tháp năm 2021.

Mục tiêu kế hoạch là nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động của các ngành, các cấp thực hiện chủ trương “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”; nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng điều hành nhằm mục đích cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh vì sự phát triển của doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương,  

Theo Kế hoạch trên, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu điểm số PCI của tỉnh năm 2021 đạt 74,81 điểm, tăng 02 điểm so với năm 2020 và duy trì trong nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế “rất tốt” trên cả nước.

Trong đó, tỉnh tập trung cải thiện điểm số của các chỉ số thành phần có trọng số cao, ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số PCI như: Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (20%), Đào tạo lao động (20%), Tính minh bạch (20%), Chi phí không chính thức (10%). Cải thiện điểm số các chỉ số thành phần sụt giảm trong năm 2020, như: Cạnh tranh bình đẳng (giảm 0,45 điểm); Tính năng động (giảm 0,15 điểm).

Duy trì và cải thiện các chỉ số tăng điểm năm 2020 như: Gia nhập thị trường (tăng 0,81 điểm); Tiếp cận đất đai (tăng 0,29 điểm); Chi phí thời gian (tăng 1,1 điểm); Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự (tăng 0,56 điểm).

UBND tỉnh Đồng Tháp giao Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo thực hiện, xây dựng kế hoạch cụ thể để cải thiện các chỉ số thành phần theo nhiệm vụ được phân công; thực hiện chế độ kiểm tra định kỳ 6 tháng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc việc việc thực hiện tại đơn vị, địa phương mình. Đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 01 tháng 12 năm 2021.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai và theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này. Thực hiện đánh giá phân tích kết quả cải thiện PCI năm 2021 (ngay sau khi công bố), báo cáo UBND tỉnh; đồng thời đề xuất phương hướng cải thiện trong năm tiếp theo.

Năm 2020, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Đồng Tháp đạt 72,81 điểm, xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng cả nước, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế “rất tốt”.

Đồng Tháp nâng tầm vị thế đất sen hồng
Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Đồng Tháp đứng ở top đầu, nhưng vẫn phải liên tục vươn lên tầm cao mới, tiếp tục...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư