Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2023, 17:48:14
Đồng Tháp tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công
Trúc Giang - 02/12/2022 20:36
 
UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, tự xây dựng “Kế hoạch 30 ngày tập trung toàn diện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022” của đơn vị.
Một góc thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tính đến ngày 15/11/2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Đồng Tháp đạt 59,26% (chỉ tăng 4,1% so với giải ngân ngày 15/10/2022 là 55,16%). Một số đơn vị vẫn còn tỷ lệ giải ngân rất thấp như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (36,59%), Sở Giáo dục và Đào tạo (48,33%), Ban Quản lý Khu kinh tế (11,3%), UBND huyện Cao Lãnh (55,84%), UBND huyện Thanh Bình (34,69%)…

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh là chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (gọi tắt là các chủ đầu tư) thực hiện nghiêm Công điện số 1076/CĐ-TTg ngày 10/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Công văn số 397/UBND-ĐTXD, Công văn số 398/UBND-ĐTXD ngày 12/10/2022 và Công văn số 462/UBND-ĐTXD ngày 23/11/2022 về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, tự xây dựng “Kế hoạch 30 ngày tập trung toàn diện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022” của đơn vị (bắt đầu từ ngày 01/12/2022 đến ngày 31/12/2022), trong đó phải yêu cầu rõ từng nội dung công việc phải hoàn thành, nhiệm vụ của từng cá nhân, bộ phận phụ trách và xác định rõ kết quả quyết tâm phải đạt được trong 30 ngày thực hiện Kế hoạch.

UBND tỉnh Đồng Tháp tập trung điều hành quyết liệt trong lĩnh vực đầu tư công, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thúc đẩy giải ngân, yêu cầu các chủ đầu tư chủ động, sát sao, vào cuộc thực chất, tỉnh phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt tỷ lệ 100%.

Đồng Tháp lập Đoàn kiểm tra hỗ trợ triển khai các dự án đầu tư tư nhân
Đối tượng kiểm tra là các dự án đầu tư tư nhân có Quyết định chủ trương đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2021...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư