Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 12 năm 2022, 11:29:24
Dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng
An Nguyên - 23/01/2021 15:34
 
Văn kiện Đại hội XIII tiếp tục nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng toàn diện về mọi mặt, cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ.
.
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trả lời báo chí tại cuộc họp báo trước Đại hội XIII

“Dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, đây là điểm mới của văn kiện Đại hội lần này, là là thực tế tổng kết xây dựng Đảng vừa qua”- ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ trưởng Tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng trả lời báo chí về những điểm mới trong công tác xây dựng Đảng, trước thềm Đại hội Đảng XIII.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng. Trong xây dựng Đảng nhấn mạnh công tác cán bộ là then chốt, gắn với đó là học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ông Thắng nói.

Theo Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, vừa qua, trong tổng kết, văn kiện tiếp tục nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng toàn diện về mọi mặt, cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác xây dựng Đảng gắn với công tác phòng chống tham nhũng, đẩy mạnh kiểm tra giám sát, công tác dân vận. “Chúng ta dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Đấy là điểm mới của văn kiện Đại hội này”-  Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Thắng nêu rõ.

Tổ trưởng Tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng cũng nhấn mạnh: cùng với phòng chống tham nhũng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được tiếp tục để có thể huy động các nguồn lực cho sự phát triển, đồng thời sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần xây dựng Đảng là then chốt. Đây là nội dung cần phải được nhấn mạnh để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Về những điểm mới khác tại văn kiện, ông Thắng cho biết: mục tiêu hướng tới lần này rất rõ, có tầm nhìn xa hơn, tới mốc 100 năm thành lập nước, Việt Nam phải trở thành một nước phát triển, thu nhập cao. Đi trên con đường đó có những lộ trình rất cụ thể. 5 năm tới, kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Hiện nay thu nhập bình quân đầu người khoảng 2.800 USD, 5 năm tới, với nỗ lực như chúng ta đang có hoàn toàn có thể đạt được 4.500- 5.000 USD bình quân đầu người - ông Thắng nhìn nhận.

Tương tự, trong 10 năm tới, ở mốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam ở mức đang phát triển thu nhập trung bình cao, mức thu nhập được xác định từ 4.046 đến 12.535USD theo chuẩn mực quốc tế.

Đây không phải là chuẩn mực duy nhất đánh giá trình độ của một quốc gia, đó chỉ là chỉ tiêu thu nhập mang tính bao quát để chúng ta có cách nhìn nhận, so sánh, định vị định vị Việt Nam với thế giới - ông Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng: Việt Nam không có lý do gì không thể lập nên những kỳ tích kiểu “thần kỳ Nhật Bản”, “kỳ tích Sông Hàn”… được.

Trong lời hiệu triệu của văn kiện nêu rõ: Với nỗ lực, quyết tâm của chúng ta hoàn toàn có thể lập nên những kỳ tích phát triển mới cho Việt Nam- ông Thắng trao đổi với báo chí.

Giới thiệu về quá trình xây dựng văn kiện, ông Thắng khái quát, Văn kiện thể hiện gắn kết chặt chẽ giữa tổng kết thực tiễn và lý luận. Điều đó thể hiện rõ ở việc tổng kết nhiệm kỳ XII của Đảng đặt trong thực tiễn 35 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh, tập trung vào 10 năm thực hiện Cương lĩnh sửa đổi, bổ sung năm 2011.

“Quá trình xây dựng văn kiện được triển khai nhiều vòng, từ Hội nghị Trung ương 10 cho ý kiến vào đề cương chi tiết đến các hội nghị sau đều cho ý kiến về các dự thảo. Đến giờ đã có dự thảo hoàn chỉnh, cập nhật thực tiễn mới, nhất là đánh giá đất nước trong năm 2020 – năm đặc biệt khó khăn với ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là dịch Covid-19 nhưng cho thấy nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định truyền thống đoàn kết của người Việt Nam. Chúng ta kiểm soát được đại dịch, thực hiện được nhiệm vụ kép và đạt tăng trưởng 2,91%, được dư luận thế giới đánh cao” – ông Nguyễn Xuân Thắng khái quát.

"Văn kiện lần này đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm, dự báo, định hướng và các đột phá phát triển, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhấn mạnh nhân dân là trung tâm trong sự nghiệp phát triển. Trong tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ phải lấy dân làm gốc, nhân dân làm trung tâm; mọi việc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng" - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ.

Trực 24/24 giờ, phản ứng nhanh với thông tin xấu độc về Đại hội XIII
Càng tiến gần tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, số lượng thông tin sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng càng tăng lên.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư