Được chỉ định thầu cho gói thầu dịch vụ tư vấn từ nguồn chi thường xuyên?
Được chỉ định thầu cho gói thầu dịch vụ tư vấn, có giá gói thầu là 150 triệu đồng từ nguồn chi thường xuyên ngân sách Nhà nước giao hàng năm?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Võ Thị Lan Hương (Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản) đặt câu hỏi như sau: Tôi muốn hỏi, gói thầu dịch vụ tư vấn, có giá gói thầu là 150 triệu đồng từ nguồn chi thường xuyên ngân sách Nhà nước giao hàng năm (theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC) thì phải áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Đối với câu hỏi của bà Hương, gói thầu dịch vụ tư vấn sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên có giá gói thầu là 150 triệu đồng thì không được áp dụng chỉ định thầu mà phải áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác quy định tại Điều 20, 21, 24, 25 Luật Đấu thầu.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...