Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 10 năm 2022, 01:21:30
Được gộp các hoạt động phi tư vấn thành một gói thầu?
Anh Ngọc - 28/08/2021 07:19
 
Việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý.

Độc giả Trịnh Thị Minh Thư đặt câu hỏi như sau: Cho tôi hỏi, đối với các hạng mục công việc (phi tư vấn) có quy mô, tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, phương án thi công như nhau, mỗi hạng mục có quyết định phê duyệt dự toán riêng thì có thể gom các dự toán thành một gói thầu để đấu thầu một lần được không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 3 Điều 33 Luật Đấu thầu quy định việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý.

Đối với trường hợp nêu trong câu hỏi của bà Thư, việc phân chia dự án thành các gói thầu phải tuân thủ quy định nêu trên.

Theo đó, pháp luật về đấu thầu không cấm việc gộp các hoạt động phi tư vấn thành một gói thầu. Tuy nhiên, việc gộp các hạng mục công việc phi tư vấn này thành một gói thầu phải bảo đảm quy mô gói thầu hợp lý, phù hợp với năng lực cung ứng của các nhà thầu trên thị trường và không làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

Nhà thầu phụ được tham gia bao nhiêu phần công việc của gói thầu?
Nhà thầu chính chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá tỷ lệ phần...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư