Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 28 tháng 05 năm 2024,
FCN đặt mục tiêu trả 15% cổ tức năm 2014
H.Hoè - 12/03/2014 13:29
 
Ngày 15/3 tới, CTCP Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON (FCN) sẽ triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2014.

Các chỉ tiêu chính dự kiến thông qua ĐHCĐ là doanh thu 1.500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 148 tỷ đồng, tăng 27% so với thực hiện năm ngoái; cổ tức 15% bằng tiền.

Ngoài việc trình ĐHCĐ phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và cho CBNV theo chương trình ESOP, với tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá là 59,6 tỷ đồng, để tăng vốn điều lệ lên 457 tỷ đồng, FCN cũng xin ý kiến về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho NĐT chiến lược, với giá trị 650 tỷ đồng theo mệnh giá. Tỷ lệ cổ tức năm 2013 được Ban điều hành trình ĐHCĐ ở mức 20%; trong đó 10% bằng tiền, còn lại là bằng cổ phiếu.

Tỷ lệ cổ tức năm 2013, FCN trình ĐHCĐ ở mức 20%; trong đó 10% bằng tiền, còn lại là bằng cổ phiếu.

Năm 2014, ngoài đầu tư khoảng 150 tỷ đồng cho mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ thi công công trình ngầm, FCN còn ngoài tập trung đào tạo nhân lực để triển khai các đề tài nghiên cứu phục vụ thiết kế, thi công công trình ngầm. FCN cũng sẽ hợp tác với một số đối tác thành lập công ty công trình ngầm trong đô thị, để đón đầu cơ hội đầu tư công trong giai đoạn 2015 - 2030.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư