Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 30 tháng 11 năm 2023, 08:18:07
Formosa đã chuyển 250 triệu USD bồi thường thiệt hại
Hữu Tuấn - 29/07/2016 16:39
 
Chiều 29/7, tại phiên thảo luận về về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã báo cáo thêm Quốc hội về xử lý hậu quả vụ Formosa.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, đến nay, phía Formosa đã hoàn thành cam kết bồi thường. Ngày 28/7, Formosa đã thực hiện cam kết là đã chuyển số tiền bồi thường ban đầu là 250 triệu USD. Các công việc bồi thường cho người dân đã được Chính phủ chỉ đạo rất quyết liệt. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ có báo cáo trước Quốc hội.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện khẩn trương  tiến hành việc thực hiện xử phạt các hành vi sai phạm hành chính đối với Formosa. Ở đây cụ thể là 53 sai phạm, cùng theo đó là 1 kế hoạch rất toàn diện về khắc phục những sai phạm của Formosa, từ vấn đề chuyển đổi công nghệ cho đến vấn đề hoàn thiện lại hệ thống xử lý nước thải, khí thải và chất thải.

Đồng thời triển khai hệ thống ứng phó với sự cố môi trường như hồ sinh học, chỉ định sinh học để chứa lượng nước trước khi thải ra biển khoảng 7 ngày, có hệ thống quan trắc trực tuyến để giám sát tất cả chỉ tiêu liên quan đến ô nhiễm môi trường biển. 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà
Bộ trưởng Trần Hồng Hà báo cáo thêm Quốc hội về xử lý hậu quả vụ Formosa

"Ngay từ khi có sự cố, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ ngành đã được chỉ đạo cùng với việc điều tra đánh giá nguyên nhân thì đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường, vấn đề suy thoái các hệ sinh thái môi trường biển. Cho đến nay, các điều tra nghiên cứu này đã và đang được tiến hành hết sức bài bản, hệ thống và khoa học. Bước đầu đã có các thông tin đưa ra, dự kiến khoảng ngày 15/8 tới sẽ đưa ra hội đồng có sự tham gia của các nhà khoa học để đánh giá về phương pháp đánh giá đó, về mức độ ô nhiễm hiện nay và các giải pháp cụ thể để có thể khắc phục nếu như còn tồn tại ô nhiễm; đồng thời xác định các giải pháp phục hồi các hệ sinh thái môi trường", Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng được Chính phủ chỉ định xây dựng một dự án để giám sát và quan trắc chất lượng môi trường biển trên toàn bộ các tỉnh miền Trung, mở rộng ra đến Thanh Hóa và đến Đà Nẵng. Hệ thống này sẽ giúp chúng ta chủ động cung cấp thông tin cho người dân và đồng thời tạo môi trường minh bạch đối với tất cả các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn.

Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng sẽ có dự án liên quan sử dụng kinh phí bồi thường để phục hồi các hệ sinh thái biển trên cơ sở có những đánh giá cụ thể và giải pháp. 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng nêu rõ, sự cố Formosa đã tạo ra 1 tiền lệ mới đối với công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường, đặc biệt liên quan đến vấn đề quy chuẩn, liên quan đến đánh giá tác động môi trường, các quy trình giám sát chuyên đề, cũng như việc thanh tra, kiểm tra.

Báo cáo của Chính phủ về vụ Formosa: Giám sát FDI từ góc độ bảo vệ môi trường là rất cấp bách
Đó là khẳng định trong báo cáo của Chính phủ vừa gửi đến các vị đại biểu Quốc hội Báo cáo tình hình, nguyên nhân, hậu quả và giải pháp...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư