Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 02 năm 2023, 02:45:37
GE tham gia liên minh hỗ trợ đạt mục tiêu khử cacbon
Hoàng Nam - 17/11/2022 14:59
 
GE đã tham gia Liên minh Doanh nghiệp về Đổi mới và Công nghệ Net Zero (CCITNZ) nhằm hỗ trợ các quốc gia đạt được mục tiêu khử cacbon và chống biến đổi khí hậu bằng công nghệ.

Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) ở Ai Cập, GE đã ký một thỏa thuận khung với Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA) để hỗ trợ chương trình nghị sự về biến đổi khí hậu toàn cầu.

Thông qua thỏa thuận này, GE và IRENA đã đồng ý hợp tác trên một số lĩnh vực cụ thể, bao gồm khử cacbon, lãnh đạo tư tưởng, áp dụng và sử dụng bền vững tất cả các dạng năng lượng tái tạo.

Sau khi ký kết thỏa thuận, GE và IRENA sẽ phối hợp cùng hỗ trợ các nỗ lực khử cacbon trong các thị trường và lĩnh vực quan trọng, bao gồm điện gió trên bờ và ngoài khơi, năng lượng sinh học với năng lượng sinh học kết hợp lưu trữ và sử dụng cacbon (CCUS), hydro, hydro xanh, lưu trữ năng lượng, điện khí hóa và các công nghệ hiện đại hóa lưới điện mới nhất.

Hai bên cũng có kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực lãnh đạo tư tưởng, các sự kiện cũng như cơ hội trao đổi kiến thức với các bên liên quan và đối tác chiến lược để thúc đẩy sự tăng trưởng liên tục của lĩnh vực năng lượng tái tạo. GE và IRENA cũng sẽ xem xét hợp tác kỹ thuật và nâng cao năng lực nhân sự để hỗ trợ các bên liên quan ở cấp khu vực và cấp quốc gia.

Thỏa thuận này thể hiện cam kết của GE và IRENA trong việc đạt được các mục tiêu về biến đổi khí hậu đồng thời tập trung giải quyết “bộ ba bất khả thi” của ngành năng lượng - độ ổn định, tính bền vững và khả năng chi trả.

Trước đó, cũng trong khuôn khổ COP27, GE là một trong sáu công ty toàn cầu tham gia Liên minh Doanh nghiệp về Đổi mới & Công nghệ Net Zero (CCITNZ) nhằm hỗ trợ các quốc gia đạt được mục tiêu khử cacbon và chống biến đổi khí hậu bằng công nghệ.

Theo dự kiến, CCITNZ sẽ đóng vai trò là đơn vị thúc đẩy các công ty công nghiệp trên thế giới đổi mới và phát triển các công nghệ đột phá để đạt được những mục tiêu này. Các thành viên sáng lập bao gồm Bechtel, GE, GM, Honeywell, Invenergy và Johnson Controls.

Trong đó, GE đang hợp tác với Công ty cổ phần Điện lực Ai Cập trong lĩnh vực thu giữ và lưu trữ cacbon, nhiên liệu pha trộn hydro, các giải pháp nâng cấp và chuyển đổi nhà máy điện chu trình đơn giản đến chu trình hỗn hợp.

GE gần đây cũng đã ký một thỏa thuận vận hành một tuabin khí LM6000 sử dụng hỗn hợp nhiên liệu hydro-khí tự nhiên tại nhà máy điện Sharm el-Sheikh. Các sáng kiến này được xây dựng dựa trên di sản vững chắc của hơn 45 năm đóng góp của GE vào việc tăng cường cơ sở hạ tầng quan trọng của Ai Cập.

Thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh và sạch cho Việt Nam
Tăng tốc phát triển năng lượng tái tạo kết hợp các nguồn điện bền vững hơn là bước đi khả thi nhằm giảm đáng kể lượng phát thải và mang...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư