Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 03 năm 2021, 11:16:20
Giai đoạn 2014-2019: Liên doanh Rusvietpetro được chia cổ tức hơn 600 triệu USD
Thanh Hương - 27/01/2021 22:48
 
Chuyển tiền đi góp vốn là 533,22 triệu USD, tới nay số tiền từ Liên doanh Rusvietpetro đã chuyển về Việt Nam là 1,124 tỷ USD.

Lũy kế từ ngày bắt đầu dự án cho tới ngày 30/11/2020, số tiền đã chuyển về Việt Nam do Công ty TNHH Liên doanh Rusvietpetro trả cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) theo các hợp đồng nhận nợ (bao gồm cả nợ gốc và lãi) là 523,8 triệu USD.

Đồng thời PVN cũng đã nhận được cổ tức được chia của giai đoạn 2014-2019 tương đương 600,9 triệu USD, sau khi đã nộp thuế cổ tức 10% theo quy định của luật pháp Liên bang Nga.

Rusvietpetro hiện đang là nhà điều hành theo hình thức liên doanh giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Công ty Dầu khí Zarubezhneft (Liên bang Nga) với cơ cấu vốn góp của Zarubezhneft (51%) và PVN (49%).
Rusvietpetro có giấy phép hoạt động trong 25 năm, kể từ 15/12/2009 và đã có dòng dầu công nghiệp đầu tiên từ khu tự trị Nenesky vào ngày 30/9/2010.

Như vậy, tổng số tiền bao gồm cả trả nợ gốc và lãi theo các Hợp đồng nhận nợ và cổ tức từ hoạt động sản xuất sản xuất kinh doanh của Rusvietpetro các năm đã chuyển về Việt Nam là 1,124 triệu USD, vượt 591,48 triệu USD so với tổng số tiền 233,22 triệu USD mà PVN đã chuyển sang Liên bang Nga để đầu tư vào dự án này (bao gồm 82,12 triệu USD tương ứng với tỷ lệ 49% tham gia của PVN trong Rusvietpetro và 450,1 triệu USD góp vốn vào Công ty liên doanh theo hình thức Hợp đồng nhận nợ).

Trong năm 2020, phần góp vốn của PVN trong Rusvietpetro mang lại lợi nhuận sau thuế là khoảng 37,1 triệu USD và cổ tức chuyển về nước dự kiến là 26,16 triệu USD.

Năm 2020, tổng sản lượng khai thác dầu thô của Rusvietpetro là 2,828 triệu tấn, giảm 175.000 tấn do phải thực hiện cam kết trong Thỏa thuận cắt giảm sản lượng giữa Liên bang Nga và các nước OPEC nhằm bình ổn giá dầu thế giới.

Thủ tướng “giục” trình Quy chế tài chính của PVN để ban hành
Cho rằng “gỡ thể chế rất quan trọng bởi tạo ra không gian mới cho doanh nghiệp” Thủ tướng cũng “giục” các cơ quan liên quan trình để ban...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư