Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 11 năm 2020, 14:42:03
Giám sát gói thầu thi công lắp đặt hệ thống họp trực tuyến phải có chứng chỉ xây dựng?
Anh Ngọc - 02/05/2020 07:02
 
Gói thầu thi công lắp đặt hệ thống họp trực tuyến thì đơn vị giám sát cần có chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị hay chứng chỉ giám sát dân dụng không?

Độc giả Tuấn Anh (Tây Ninh) đặt câu hỏi: Đối với gói thầu thi công lắp đặt hệ thống họp trực tuyến thì đơn vị giám sát cần có chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị hay chứng chỉ giám sát dân dụng không?

Trong một công trình dân dụng cấp III bao gồm xây dựng và thiết bị (bàn ghế học tập, máy vi tính, camera) thì đơn vị tư vấn giám sát ngoài chứng chỉ giám sát công trình dân dụng III có cần có chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị hay không?

Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 39 Điều 3 Luật số 50/2014/QH13 về Xây dựng ngày 18/6/2014 và khoản 20 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng:

Trường hợp thiết bị thuộc hệ thống phòng họp trực tuyến được lắp đặt vào công trình theo thiết kế xây dựng hoặc thiết kế công nghệ thì tổ chức giám sát việc thực hiện lắp đặt phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực giám sát lắp đặt thiết bị hoặc giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng (bao gồm cả phần xây dựng và lắp đặt thiết bị).

Trường hợp tổ chức thực hiện giám sát lắp đặt bàn ghế học tập, máy vi tính, camera thì không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động cho startup xây dựng
Công ty mới thành lập và chưa có hợp đồng tương tự, có được cấp chứng chỉ hoạt động?
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư