Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 07 năm 2024,
Gửi đánh giá bổ sung tình hình kinh tế - xã hội 2020 đến đại biểu Quốc hội
Nguyễn Lê - 20/12/2020 09:32
 
Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chuẩn bị báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 để gửi đến đại biểu Quốc hội
TIN LIÊN QUAN
.
Một phiên họp toàn thể của Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chuẩn bị báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020 để gửi đến đại biểu Quốc hội.

Tổng thư ký Quốc hội vừa có văn bản thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 51 (tháng 12/2020).

Tại phiên họp này Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến tổng kết kỳ họp thứ 10 và chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV.

Theo thông lệ, kỳ họp nào trong năm Quốc hội cũng nghe báo cáo và thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng và ước thực hiện cả năm. Tại kỳ họp thứ 10 vừa qua, Quốc hội cơ bản tán thành báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và thống nhất cho rằng, mặc dù năm 2020 còn những tồn tại, hạn chế và gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ, nhưng với sự quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đất nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Quốc hội đánh giá cao Chính phủ, các cấp, các ngành, đồng bào và chiến sỹ cả nước đã nỗ lực vượt bậc với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, khắc phục khó khăn để vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống Nhân dân.

Tuy nhiên, vì kỳ họp thứ hai trong năm khai mạc vào cuối tháng 10 hàng năm nên các số liệu về kinh tế xã hội, ngân sách mới chỉ là số liệu 10 tháng, ước thực hiện cả năm.

Bởi vậy, tại kết luận phiên họp thứ 51, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chuẩn bị báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020 để gửi đến đại biểu Quốc hội.

Đối với nội dung về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2021, đề nghị Chính phủ báo cáo để Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7/2021).

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 để trình Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định.

Tại kết luận, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội còn lưu ý các cơ quan hữu quan chuẩn bị tốt công tác tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, bảo đảm chất lượng các báo cáo trình Quốc hội. Đồng thời, cần quan tâm bảo đảm chế độ chính sách, làm tốt công tác khen thưởng đối với thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội đã công tác lâu năm tại Quốc hội.

Tại phiên họp 51, Chính phủ cũng báo cáo Quốc hội việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các dự án đã thực hiện thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng Nghị quyết số 129/2020/QH14 đã đầy đủ, rõ ràng vấn đề phân bổ vốn đầu tư công năm 2021, đề nghị Chính phủ thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị quyết này.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư