Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 01 năm 2021, 12:04:11
Hà Nam đón Bằng công nhận tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới
Mạnh Tùng - Phương Liên - 14/01/2021 11:13
 
Ngày 13/1, Hà Nam tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đón Bằng công nhận tỉnh hoàn thành xây dựng NTM. Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng về dự và trao Bằng công nhận.

Báo cáo tại Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón Bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy khẳng định: Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn Hà Nam thực sự được đổi mới. Hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được hoàn thiện, đồng bộ, đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, hệ thống trường học, cơ sở vật chất văn hóa và các công trình phục vụ phúc lợi công cộng. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện; thu nhập bình quân đầu người/năm khu vực nông thôn năm 2020 tăng xấp xỉ 3,7 lần so với năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm nhanh từ 10,68% năm 2010 xuống còn khoảng 2,2% năm 2020, khoảng cách phát triển giữa nông thôn - đô thị từng bước được thu hẹp.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy phát biểu tại buổi lễ
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy phát biểu tại buổi lễ

Trong giai đoạn 2010 - 2020, tỉnh Hà Nam đã huy động trên 30.935 tỷ đồng. Bình quân huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới đạt trên 2.812 tỷ đồng/năm. 6/6 huyện, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới. UBND tỉnh đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho 100% số xã, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn có sự chuyển dịch tích cực, công nghiệp và dịch vụ nông thôn tăng trưởng nhanh, bền vững. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng ổn định; liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi ngày càng phát triển và các Hợp tác xã ngày càng phát huy vai trò liên kết hộ nông dân với nhau và kết nối giữa nông thôn với doanh nghiệp; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai có hiệu quả góp phần việc tạo việc làm và nâng cao thu nhập của người dân. Đến nay, toàn tỉnh đã có 18 sản phẩm OCOP được công nhận xếp hạng 3 sao cấp tỉnh trở lên.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi lễ
Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định việc Hà Nam là tỉnh thứ tư trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và đón Bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM là niềm vinh dự, tự hào to lớn của Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam trong phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống người dân, đặc biệt là người dân nông thôn.

Nông nghiệp ngày càng trở thành khu vực hấp dẫn thu hút được nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn vào đầu tư, đặc biệt nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển vùng sản xuất quy mô lớn, an toàn thực phẩm, sản xuất theo chuỗi liên kết, đã thu hút được một số doanh nghiệp lớn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với tổng diện tích trên 652 ha.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định: Hà Nam là địa phương giàu truyền thống văn hóa cách mạng, quê hương của nhiều anh hùng, danh nhân, là tỉnh có vị trí địa lý quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, cửa ngõ của vùng Thủ đô. TP. Phủ Lý tương lai sẽ là vệ tinh của Thủ đô Hà Nội.

Vì vậy, tuy là tỉnh có xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới thấp, nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nam đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, đạt được những thành tích tự hào, góp phần quan trọng vào thành tích chung của đất nước.

Phó thủ tướng khẳng định việc Hà Nam là tỉnh thứ tư trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và đón Bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM là niềm vinh dự, tự hào to lớn của Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam trong phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống người dân, đặc biệt là người dân nông thôn. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao, biểu dương những thành tích nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam trong phát triển mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt trong tái cấu trúc nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao Bằng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 cho tỉnh Hà Nam
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao Bằng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 cho tỉnh Hà Nam

Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, Hà Nam cần phát huy những kết quả đạt được, động viên các tầng lớp nhân dân chung tay góp sức xây dựng NTM, xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, trở thành cực tăng trưởng của vùng đồng bằng Bắc bộ.

Trước hết cần tập trung tái cấu trúc nền kinh tế gắn với tiềm lực lợi thế, tái cấu trúc các ngành, các sản phẩm trên địa bàn, nâng cao sức cạnh tranh của tỉnh. Coi trọng phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thực hiện hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, dựa trên tiến bộ khoa học công nghệ. Đổi mới tổ chức, phát triển kinh tế hợp tác thu hút doanh nghiệp đầu tư để doanh nghiệp hợp tác xã trở thành động lực thúc đẩy phát triển. Cải tiến quản lý nhà nước, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh.

Gắn kết chặt chẽ nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, sản xuất với bảo quản, chế biến. Xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị nông sản trong các chuỗi giá trị, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, kết nối nông thôn với đô thị. Xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái ở nông thôn. Đồng thời phải tập trung phát triển công nghiệp, lấy công nghiệp làm nền tảng hỗ trợ cho nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân, xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy và chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy trao Cờ và Bằng khen cho xã đạt chuẩn nông mới kiểu mẫu
Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy và Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy trao Cờ và Bằng khen cho xã đạt chuẩn nông mới kiểu mẫu

Cùng với đó tiếp tục phát triển dịch vụ, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ hiện đại, nhất là dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Hà Nam có thể phát triển một số ngành dịch vụ như du lịch thương mại, vận tải, logistic, y tế, giáo dục,…

Rà soát, bổ sung, lập mới các quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch tỉnh, đô thị, nông thôn,… Trên cơ sở quy hoạch cần tập trung xây dựng kế hoạch nhằm xác định nguồn lực và lộ trình thực hiện. Đẩy mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ, ưu tiên đầu tư sớm các công trình trọng điểm, sớm đưa vào sử dụng.

Tập trung cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ công, viên chức, xây dựng chính quyền phục vụ. Chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao;…

Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân tỉnh Hà Nam tiếp tục ưu tiên nguồn lực, huy động sự hưởng ứng và tham gia của nhân dân để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao.

Hà Nam được phép chuyển 20,83 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp
Chính phủ đồng ý giao UBND tỉnh Hà Nam quyết định chuyển mục đích sử dụng 20,83 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư