Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 07 năm 2024,
Hà Nam phấn đấu trở thành tỉnh tự cân đối ngân sách
Mạnh Tùng - 21/01/2022 18:49
 
Năm 2022, tỉnh Hà Nam sẽ phấn đấu trở thành tỉnh tự cân đối ngân sách và có điều tiết 9% về Trung ương.
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy phát biểu tại hội nghị gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022.

Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, song nhờ sự quyết tâm, nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng nổi bật.

Tổng sản phẩm tăng 8,85%, đứng thứ 6 toàn quốc. Thu ngân sách Nhà nước đạt 14.542 tỷ đồng, tăng 36% so cùng kỳ, bằng 155% dự toán Trung ương giao, 151% dự toán địa phương giao (trong đó, thu nội địa đạt 12.697 tỷ đồng, thuế xuất nhập khẩu 1.845 tỷ đồng).

Tỉnh đã chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh, không để lây lan ra diện rộng, bảo đảm an toàn, sức khỏe cho người dân. Đồng thời, triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả Nghị quyết 128-NQ/CP của Chính phủ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19...

Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả. Năm 2021 đã công nhận 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu lên 17 xã; có 20 sản phẩm/25 ý tưởng đạt sản phẩm OCOP, trong đó 10 sản phẩm OCOP 4 sao, còn lại là các sản phẩm 3 sao; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,55%, giảm 0,29% so với năm 2020...

Về phương hướng năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy nhấn mạnh, năm 2022 Hà Nam phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã được HĐND xác định tại Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021. Trong đó tập trung cao độ để hoàn thành chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (tăng 9,8%); hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách để đảm bảo tự cân đối ngân sách, phấn đấu thu cân đối ngân sách vượt trên 1.500 tỷ đồng so với Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; kiểm soát, khống chế dịch bệnh, không để lây lan trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới.

Tập trung triển khai kế hoạch, chương trình, Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội XIII của Đảng; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.

Tập trung hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án thành lập Khu công nghệ cao Hà Nam; Đề án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thực hiện hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước, đảm bảo sử dụng hiệu quả vốn đầu tư và tiến độ giải ngân các dự án.

Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách. Chú trọng thu thuế, phí và phí, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2022 để đảm bảo cân đối thu chi của tỉnh.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là doanh nghiệp có dự án mới bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch Covid-19.

Củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Tập trung thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng xã hội, các dịch vụ của các khu công nghiệp như: nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, chuyên gia, trường học, bệnh viện,...

Phát triển mạnh thương mại - dịch vụ, từng bước trở thành mũi nhọn đột phá trong phát triển kinh tế. Triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Tam Chúc; phát triển mạnh đô thị sinh thái gắn với du lịch nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm.

Tiếp tục thực hiện các cơ chế hỗ trợ đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp. Xây dựng các xã, huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng gắn với quá trình đô thị hóa. Thực hiện hiệu quả chương trình xử lý ô nhiễm môi trường tỉnh Hà Nam 2021 - 2025.

Phát huy giá trị văn hóa, con người Hà Nam, tạo động lực, sức mạnh nội sinh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và triển khai hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Nam: Nhiều ngân hàng miễn phí dịch vụ, hỗ trợ khách hàng trong dịch Covid-19
Nhiều giải pháp của các ngân hàng không chỉ góp phần hạn chế dịch bệnh Covid-19 lây lan ra cộng đồng mà còn giúp khách hàng thay đổi thói quen...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư