Hà Nội cam kết xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng
Sau 3 ngày làm việc tích cực, trách nhiệm, kỳ họp thứ 5, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV đã khép lại, cơ bản hoàn thành chương trình đề ra. Tại kỳ họp này, 20 chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ trọng tâm, 8 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm đã được HĐND Thành phố thông qua.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, HĐND Thành phố đã tập trung thảo luận các nội dung kỳ họp đặt ra, đặc biệt là nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

.
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị các vị đại biểu HĐND và các tổ đại biểu HĐND Thành phố tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn

Tại kỳ họp, HĐND đã thực hiện giám sát trực tiếp qua hình thức chất vấn UBND Thành phố và các sở, ngành liên quan. HĐND Thành phố chọn 2 nhóm vấn đề để chất vấn là: nhóm vấn đề về quản lý đô thị và nhóm vấn đề về kinh tế. Với phương châm theo đến cùng sự việc, phiên chất vấn đã thu hút được nhiều đại biểu tham gia chất vấn, tranh luận tại hội trường; khẳng định hiệu quả, hiệu lực của công tác giám sát và sự vào cuộc tích cực của chính quyền các cấp.

Qua chất vấn đã gợi mở những vấn đề, các giải pháp để UBND Thành phố, các sở, ngành tập trung giải quyết hiệu quả các nội dung, theo hướng phân công rõ cơ quan, rõ người chịu trách nhiệm, rõ tiến độ thời gian thực hiện, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, dứt điểm những điều đã cam kết trước HĐND cũng như cử tri Thủ đô.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị các vị đại biểu HĐND và các tổ đại biểu HĐND Thành phố tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố để kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, yếu kém trong quản lý, điều hành, giúp cơ quan nhà nước điều chỉnh hoạt động theo hướng tích cực, hiệu quả.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định, Thành phố sẽ tiếp tục chủ động, tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND Thành phố tại kỳ họp này; đặc biệt sẽ quyết tâm hoàn thành với mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Thành phố đã chọn chủ đề năm 2018 là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. HĐND Thành phố đã tập trung thảo luận, quyết nghị kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu, chi ngân sách năm 2018 với 20 chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ trọng tâm, 8 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. HĐND Thành phố đã quyết định thông qua 16 nghị quyết quan trọng theo quy định của Luật. Những nghị quyết được ban hành là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để Thành phố sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực và tạo sự chủ động cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của Thành phố.

Thanh Nga

Bình luận của bạn về bài viết...