Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 07 năm 2024,
Hà Nội: Công nhận điểm du lịch Làng nghề giầy da Phú Yên
Hồng Hạnh - 17/08/2023 21:57
 
UBND TP. Hà Nội vừa công nhận điểm du lịch Làng nghề giầy da Phú Yên, huyện Phú Xuyên và công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội" cho Làng nghề chế biến nông sản thôn Thuận Quang, huyện Gia Lâm.
UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 4049/QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch Làng nghề giầy da Phú Yên, huyện Phú Xuyên.

Công nhận điểm du lịch Làng nghề giầy da Phú Yên

UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 4049/QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch Làng nghề giầy da Phú Yên, huyện Phú Xuyên.

Theo quyết định, UBND TP. Hà Nội công nhận điểm du lịch Làng nghề giầy da Phú Yên tại xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội do UBND xã Phú Yên tổ chức quản lý. 

UBND Xã Phú Yên có trách nhiệm thực hiện tổ chức quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật liên quan.

Các Sở ngành có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng điểm du lịch Làng nghề giầy da Phú Yên theo đúng quy định pháp luật và Thành phố, đảm bảo phát triển bền vững, hiệu quả.

Công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội" cho Làng nghề chế biến nông sản thôn Thuận Quang

UBND TP. Hà Nội cũng vừa ban hành Quyết định số 4038/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội" cho Làng nghề chế biến nông sản thôn Thuận Quang, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm.

Theo quyết định, Làng nghề chế biến nông sản thôn Thuận Quang, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm được UBND TP. Hà Nội tặng Bằng công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội" và được hỗ trợ 6.000.000 đồng.

Kinh phí hỗ trợ trích từ kinh phí đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 4969/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của UBND TP. Hà Nội.

UBND TP. Hà Nội giao Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm; Chủ tịch UBND xã Dương xá; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư