Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 02 năm 2023, 00:56:31
Hà Nội: Khắc phục hạn chế trong công tác xử phạt vi phạm hành chính bảo hiểm
Hồng Minh - 03/12/2022 13:43
 
Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà Nội vừa có văn bản về việc chấn chỉnh, khắc phục hạn chế trong công tác xử phạt vi phạm hành chính bảo hiểm xã hội.

Tại Công văn số 5577/BHXH-TTKT về việc chấn chỉnh, khắc phục hạn chế trong công tác xử phạt vi phạm hành chính, Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà Nội nêu rõ, thực hiện Kế hoạch số 3610/KH-BHXH ngày 25/11/2022 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam triển khai thực hiện Kết luận số 4428/KL-BTP ngày 9/11/2022 của Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Thànhphố Hà Nội yêu cầu Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội quận, huyện, thị xã phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ viên chức và tổ chức thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch số 3610/KH-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Đối với công chức, viên chức khi tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra, Bảo hiểm Xã hội Thành phốHà Nội đề nghị cần nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực thi chức trách, nhiệm vụ, công vụ liên quan đến thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, kiểm tra; 

Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính, kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng phát hiện hành vi vi phạm nhưng không xử phạt, bỏ lọt hành vi vi phạm.

Cùng với đó, Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà Nội yêu cầu, khi phát hiện các vụ việc vi phạm hành chính về đối tượng, phương thức, mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cần xử lý nghiêm, không bỏ lọt hành vi hoặc xử phạt không đúng hình thức, mức phạt được quy định đối với lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. 

Đặc biệt, khi phát hiện các vụ việc vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền thì kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt theo quy định.

Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và pháp luật khác có liên quan để nâng cao chất lượng hiệu quả trong hoạt động xử phạt vi phạm hành chính, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, nội dung, biểu mẫu…

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư