Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 03 tháng 12 năm 2023, 22:11:18
Hà Nội Phê duyệt chủ trương đầu tư của 30 dự án
Minh Thắng - 23/09/2023 14:14
 
HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp TP, năm 2023; Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn TP. Hà Nội.

Thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp thành phố

Sáng 22/9, tại kỳ họp thứ XIII (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP. Hà Nội, khóa XVI, đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp TP, năm 2023; Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn TP. Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu tại kỳ họp.

Theo Tờ trình của UBND TP. Hà Nội, do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Quân trình bày, kết quả giải ngân đến ngày 11/9 toàn TP. Hà Nội là 22.518 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch TP giao đầu năm và Trung ương giao; đạt 42,4% kế hoạch TP giao sau điều chỉnh tháng 7/2023. 

Kết quả này cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái (27,1%) và so với tình hình giải ngân chung của cả nước (39,6%). Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 1.415,793 tỷ đồng, đạt 33,3% kế hoạch kéo dài. 

Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn năm 2023 và kế hoạch năm 2022 kéo dài vẫn là thấp so với yêu cầu đặt ra. Qua rà soát cho thấy còn một số dự án vẫn còn khó khăn vướng mắc chưa tháo gỡ được. Vì vậy, việc đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2023 là cần thiết để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoàn thành được chỉ tiêu.

Giải trình làm rõ hơn tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải nêu, thời gian qua, UBND TP. Hà Nội đã tích cực chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nhưng tiến độ thực hiện và giải ngân của nhiều dự án chưa đáp ứng yêu cầu. 

UBND TP. Hà Nội cũng đã phân tích đánh giá, nhận diện các nguyên nhân chính có tác động trực tiếp đến tiến độ giải ngân thấp, như: Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, về nhà, đất tái định cư, về thủ tục đầu tư...

Tại kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội quyết nghị bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là 4.200.000 triệu đồng từ nguồn thưởng vượt thu năm 2022; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã giao cho các nhiệm vụ, dự án.

Cụ thể, bổ sung 100.000 triệu đồng nguồn vốn quyết toán dự án hoàn thành; hoàn trả ngân sách quận Long Biên đã ứng thực hiện các dự án nhiệm vụ chi cấp TP 162.000 triệu đồng; điều chỉnh giảm nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 121.900 triệu đồng; 

Điều hòa nguốn vốn chuẩn bị đầu tư giảm 534 triệu đồng của 1 dự án để thông báo cho các dự án khác; giảm và điều chỉnh kế hoạch đầu tư dự án cấp TP 455.279 triệu đồng; tăng và điều chỉnh kế hoạch ngân sách TP. Hà Nội hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã 315.179 triệu đồng của 74 dự án.

Sau khi Trung ương có quyết định giao bổ sung nguồn thưởng vượt thu năm 2022, HĐND TP. Hà Nội giao UBND TP. Hà Nội rà soát, cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư công năm 2023 theo quy định pháp luật, trong đó, cơ cấu Kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã bố trí cho các dự án trọng điểm, quan trọng của TP. Hà Nội từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung trong nước sang nguồn thưởng vượt thu năm 2022;

Rà soát, phân bổ kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án từ kế hoạch vốn (4.200 tỷ đồng) nguồn xây dựng cơ bản tập trung trong nước sau khi được cơ cấu lại.

Phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 cho từng nhiệm vụ, dự án trên cơ sở hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định của các nhiệm vụ, dự án và tuân thủ Luật Đầu tư công.

Đối với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021- 2025 bổ sung, UBND TP. Hà Nội tiếp tục rà soát đánh giá nguồn lực dành cho đầu tư công trung hạn...

UBND TP. Hà Nội báo cáo HĐND TP. Hà Nội tại kỳ họp cuối năm 2023 về kết quả phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2023, cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Cập nhật tổng nguồn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của TP. Hà Nội và Kế hoạch vốn trung hạn nguồn ngân sách Trung ương nước ngoài cho Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị sử dụng vốn ODA không hoàn lại của các nhà tài trợ ADB, EU kết hợp vốn đối ứng của TP” là 273.877 triệu đồng.

Phê duyệt chủ trương đầu tư của 30 dự án

Cũng trong ngày 22/9/2023, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của TP. Hà Nội và tờ trình về việc lấy ý kiến tác động của việc thực hiện dự án thành phần 3 (Dự án PPP) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, HĐND TP. Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư của 30 dự án (gồm 1 dự án nhóm A, 20 dự án nhóm B và 9 dự án nhóm C), tổng mức đầu tư dự kiến 15.085.381 triệu đồng; Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của 4 dự án (2 dự án nhóm A, 2 dự án nhóm B) với tổng mức đầu tư dự kiến là 12.446.951 triệu đồng.

Với dự án thành phần 3 về đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư, theo tờ trình của UBND TP. Hà Nội, dự án có tổng mức đầu tư 55.052 tỷ đồng.

Báo cáo nghiên cứu khả thi quan Dự án thành phần 3 đã được UBND TP. Hà Nội trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng thẩm định nhà nước đánh giá tác động của việc thực hiện Dự án PPP về xã hội, an ninh - quốc phòng; tác động về việc liên kết hạ tầng giao thông đô thị, liên kết vùng Thủ đô Hà Nội; tác động về mặt kinh tế - xã hội; tác động liên quan đến chính sách đầu tư; tác động của việc thu phí, các vấn đề về ảnh hưởng tới giao thông và môi trường đến cộng đồng dân cư trong phạm vi dự án

Sau khi được HĐND TP. Hà Nội thống nhất, UBND TP. Hà Nội sẽ hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, tạo cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư