• Hà Nội, Sài Gòn khác lạ Mùng một Tết
  • Hà Nội, Sài Gòn khác lạ Mùng một Tết
  • Hà Nội, Sài Gòn khác lạ Mùng một Tết
  • Hà Nội, Sài Gòn khác lạ Mùng một Tết
  • Hà Nội, Sài Gòn khác lạ Mùng một Tết
  • Hà Nội, Sài Gòn khác lạ Mùng một Tết
  • Hà Nội, Sài Gòn khác lạ Mùng một Tết
  • Hà Nội, Sài Gòn khác lạ Mùng một Tết
  • Hà Nội, Sài Gòn khác lạ Mùng một Tết
  • Hà Nội, Sài Gòn khác lạ Mùng một Tết
  • Hà Nội, Sài Gòn khác lạ Mùng một Tết
Hà Nội, Sài Gòn khác lạ Mùng một Tết
PV (vnexpress) - 05/02/2019 12:20
Các tuyến đường vắng lặng, không gian thoáng đãng... đây là ngày hiếm hoi người dân cảm nhận rõ nhất vẻ đẹp của Hà Nội và Sài Gòn.
Bình luận của bạn về bài viết...