Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 09 năm 2021, 23:32:47
Hai ủy ban của Quốc hội mang tên mới
Nguyễn Lê - 23/07/2021 17:36
 
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội từ tháng 6/2020. Theo đó, từ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV hai Uỷ ban của Quốc hội mang tên mới.
.
Phiên họp thứ nhất của Uỷ ban Xã hội (Ảnh Quọchoi.vn).

Cụ thể, Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội được đổi tên thành “Ủy ban Văn hóa, Giáo dục”. Còn Ủy ban Về các vấn đề xã hội được đổi thành “Ủy ban Xã hội”.

Đây là nội dung đã được Quốc hội quyết định khi thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội từ tháng 6/2020.

Thời điểm có hiệu lực của luật này là từ 1/1/2021, tuy nhiên quy định đổi tên hai uỷ ban nói trên được thực hiện từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Đây cũng là căn cứ để Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết đổi tên một số đơn vị trực thuộc Văn phòng Quốc hội. Gồm, Vụ Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng được đổi tên thành “ Vụ Văn hóa, Giáo dục”.

Tương tự, Vụ Các vấn đề xã hội đổi thành Vụ Xã hội.

Theo nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội khóa XV có số Phó Chủ nhiệm không quá 5 người; Ủy viên thường trực không quá 4 người; Ủy viên chuyên trách không quá 2 người và  Ủy viên khác không quá 39 người.

Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV có số Phó Chủ nhiệm không quá 5 người; Ủy viên thường trực không quá 5 người; Ủy viên chuyên trách không quá 2 người và số Ủy viên khác không quá 33 người.

Quốc hội sẽ xử lý vướng mắc về pháp lý trong phòng, chống dịch Covid-19
Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội cần tập trung xử lý những vướng mắc về mặt pháp lý trong phòng, chống dịch hiện nay, tạo sự chủ động,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư