Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 27 tháng 05 năm 2024,
Hạn ngạch nhập khẩu gạo từ Campuchia năm 2019 là 300.000 tấn
Thế Hoàng - 26/07/2019 11:26
 
Theo Thông tư 08/2019/TT-BCT do Bộ Công thương mới ban hành, lượng hạn ngạch nhập khẩu gạo từ Campuchia trong năm 2019-2020, mỗi năm là 300.000 tấn. Nếu là thóc thì tỷ lệ quy đổi là 2 kg thóc = 1 kg gạo.
Tổng lượng hạn ngạch thóc, gạo các loại năm 2019 là 300.000 tấn gạo (nếu là thóc thì tỷ lệ quy đổi là 2 kg thóc = 1kg gạo)
Tổng lượng hạn ngạch thóc, gạo các loại nhập khẩu từ Campuchia năm 2019 là 300.000 tấn gạo (nếu là thóc thì tỷ lệ quy đổi là 2 kg thóc = 1kg gạo)

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 08/2019/TT-BCT quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và thuốc lá khô có xuất xứ từ Campuchia từ 12/8/2019 đến hết ngày 31/12/2020.

Theo quy định tại Thông tư này, tổng lượng hạn ngạch thóc, gạo các loại năm 2019 và 2020 Việt Nam nhập khẩu từ Campuchia là 300.000 tấn gạo/năm.

Thông tư nêu rõ, áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với hai mặt hàng có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi khi nhập khẩu vào Việt Nam năm 2019 và năm 2020 là gạo và lá thuốc lá khô.

Tổng lượng hạn ngạch thóc, gạo các loại năm 2019 là 300.000 tấn gạo (nếu là thóc thì tỷ lệ quy đổi là 2 kg thóc = 1kg gạo). Tổng lượng hạn ngạch thóc, gạo các loại năm 2020 là 300.000 tấn gạo.

Tổng lượng hạn ngạch lá thuốc lá khô năm 2019 và 2020 đều là 3.000 tấn mỗi năm.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2019 được áp dụng cho các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 26/02/2019 đến hết ngày 31/12/2019. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2020 được áp dụng cho các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Về thuế suất thuế nhập khẩu, hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan quy định nêu trên được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định của Chính phủ.

Thông tư nêu rõ điều kiện để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt như sau: hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia hoặc cơ quan được ủy quyền cấp theo quy định của phía Campuchia và làm thủ tục hải quan nhập khẩu tại các cặp cửa khẩu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Riêng đối với mặt hàng lá thuốc lá khô, thương nhân nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công thương cấp theo quy định.

Về phương thức điều hành hạn ngạch thuế quan, Bộ Công thương cho biết, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng gạo và mặt hàng lá thuốc lá khô quy định tại Thông tư 08 được điều hành theo phương thức trừ lùi tự động tại cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu. Việc trừ lùi tự động cho đến hết số lượng hạn ngạch thuế quan đối với từng mặt hàng quy định.

Bộ Công thương cũng công bố danh sách 24 cặp cửa khẩu phía Việt Nam và Campuchia được nhập khẩu các mặt hàng để được hưởng ưu đãi thuế quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/8/2019 đến hết ngày 31/12/2020.

Đề nghị Philippines ưu tiên nhập khẩu gạo Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh vừa tiếp Bà Fredelita C. Guiza, Bộ trưởng, Trợ lý Tổng thống Philippines về An ninh lương thực và Hiện...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư