Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 01 năm 2023, 02:45:28
Hang Sơn Đoòng của Việt Nam vào top điểm đến "trông như hành tinh khác"
Cùng với hang đom đóm ở New Zealand, núi lửa Bromo ở Indonesia, Sơn Đoòng được báo Mỹ CnTraveller đưa vào danh sách điểm đến "trông như hành tinh khác".
Bình luận bài viết này