Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 10 năm 2022, 03:14:08
Hàng tồn kho của Nhà Khang Điền (KDH) chiếm hơn 47% tổng tài sản
Việt Dũng - 30/10/2021 10:59
 
Tính đến hết tháng 9/2021, Nhà Khang Điền có 3.706,6 tỷ đồng phải thu ngắn hạn, chiếm 25,5% tổng tài sản; hàng tồn kho đạt 6.850 tỷ đồng, chiếm 47,2% tổng tài sản.

Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán KDH - sàn HoSE) công bố Báo cáo tài chính quý III/2021.

Theo đó, trong quý III/2021, KDH ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.199,26 tỷ đồng, giảm 31,7% so với cùng kỳ; doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm mạnh từ 14,81 tỷ đồng xuống còn 1,41 tỷ đồng, giảm hơn 90% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 12,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 66,87 tỷ đồng về 477,21 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 22,7%, tương ứng tăng thêm 4,98 tỷ đồng lên 26,92 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 24,8%, tương ứng giảm 14,93 tỷ đồng về 45,38 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của KDH trong quý đạt 316,68 tỷ đồng, giảm 12,5% so với quý III/2020.

Hàng tồn kho của Nhà Khang Điền 6.850,6 tỷ đồng, chiếm 47,2% tổng tài sản
Hàng tồn kho của Nhà Khang Điền đạt 6.850 tỷ đồng, chiếm 47,2% tổng tài sản.


Lũy kế 9 tháng đầu năm, KDH ghi nhận doanh thu đạt 3.147,74 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 789,88 tỷ đồng, lần lượt giảm 2,9% và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, KDH đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.200 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty mới hoàn thành được 65,8% kế hoạch năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính âm 854,13 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 1.180,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 25 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.895,2 tỷ đồng, chủ yếu do tăng vay nợ và phát hành cổ phiếu. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm công ty đã phải huy động dòng tiền tài chính bên ngoài để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh chính.

Tính tới 30/9/2021, tổng tài sản của KDH tăng 4,2% so với đầu năm lên 14.524,3 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.706,6 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 2.851,8 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng tài sản.

Đặc biệt, hàng tồn kho đạt 6.850 tỷ đồng, chiếm 47,2% tổng tài sản. Hàng tồn kho hiện chủ yếu ở các dự án Khang Phúc - Khu dân cư Tân Tạo; Bình Trưng - Bình Trưng Đông; Thủy Sinh Phú Hữu...

Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm, công ty đã tăng vay nợ ngắn hạn và dài hạn thêm 958,7 tỷ đồng, tương ứng tăng 52% so với đầu năm lên 2.803,8 tỷ đồng và chiếm 19,3% tổng nguồn vốn.

Nhà Khang Điền niêm yết bổ sung hơn 34 triệu cổ phiếu
Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH, sàn HoSE) sẽ niêm yết bổ sung hơn 34,2 triệu cổ phiếu lên sàn HoSE.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư