Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 12 năm 2021, 19:22:55
Hậu Giang dự kiến thu ngân sách từ khai thác quỹ đất trên 1.872 tỷ đồng
Trúc Giang - 20/10/2021 20:40
 
Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hậu Giang sẽ tổ chức khai thác quỹ đất 19 dự án/khu đất với diện tích khoảng 147,03 ha. Dự kiến thu ngân sách từ khai thác quỹ đất này khoảng 1.872,40 tỷ đồng.
Trung tâm thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trương Cảnh Tuyên vừa ký ban hành Kế hoạch đầu tư tạo quỹ đất sạch và khai thác quỹ đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, đối với kế hoạch đầu tư tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hậu Giang thực hiện đầu tư tạo quỹ đất sạch 11 dự án/khu đất với diện tích khoảng 95,17 ha, tổng kinh phí đầu tư khoảng 574,12 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí chuẩn bị đầu tư khoảng 9,46 tỷ đồng; kinh phí đầu tư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch khoảng 564,66 tỷ đồng. Căn cứ tình hình thực tế và nguồn kinh phí hàng năm, UBND Tỉnh sẽ chỉ đạo rà soát, điều chỉnh bổ sung danh mục dự án đầu tư, quy mô, nguồn vốn đầu tư cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh.

Đối với công tác khai thác quỹ đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hậu Giang sẽ tổ chức khai thác quỹ đất 19 dự án/khu đất với diện tích khoảng 147,03 ha (gồm 08 dự án/khu đất có quỹ đất sạch và 11 dự án/khu đất phải đầu tư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch nêu trên).

Dự kiến thu ngân sách từ khai thác quỹ đất trên khoảng 1.872,40 tỷ đồng. Trong đó, thu tiền sử dụng đất khoảng 1.810,90 tỷ đồng; thu tiền thuê đất khoảng 61,50 tỷ đồng; giá trị chênh lệch giữa kinh phí đầu tư tạo quỹ đất sạch và giá trị khai thác quỹ đất khoảng 1.298,28 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2021: Tiến hành khai thác 06 dự án/khu đất với diện tích khoảng 10,77 ha (gồm 05 dự án/khu đất có sẵn quỹ đất sạch và 01 dự án/khu đất phải đầu tư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch); dự kiến thu ngân sách khoảng 301 tỷ đồng, qua đó giá trị chênh lệch giữa kinh phí đầu tư tạo quỹ đất trong năm và giá trị khai thác quỹ đất trên 248,69 tỷ đồng.

Năm 2022: Tiến hành khai thác 10 dự án/khu đất với diện tích khoảng 84,23 ha (gồm 03 dự án/khu đất có sẵn quỹ đất sạch và 07 dự án/khu đất phải đầu tư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch); dự kiến thu ngân sách khoảng 873,40 tỷ đồng, qua đó giá trị chênh lệch giữa kinh phí đầu tư tạo quỹ đất trong năm và giá trị khai thác quỹ đất trên 694,79 tỷ đồng.

Năm 2023: Tiến hành khai thác 03 dự án/khu đất với diện tích khoảng 52,03 ha (phải đầu tư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch); dự kiến thu ngân sách khoảng 698 tỷ đồng, qua đó giá trị chênh lệch giữa kinh phí đầu tư tạo quỹ đất trong năm và giá trị khai thác quỹ đất trên 354,80 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, việc tạo quỹ đất sạch, khai thác tạo nguồn thu ngân sách từ quỹ đất nhằm thực hiện các nhiệm vụ đột phá của Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, định hướng thu hút, kêu gọi đầu tư những địa bàn có điều kiện, phù hợp định hướng phát triển dân cư, đô thị, dịch vụ thương mại trên địa bàn; khai thác hiệu quả quỹ đất, nhất là quỹ đất dọc các tuyến giao thông mới được đầu tư, tạo sự đồng bộ, hiệu quả trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Hậu Giang chấp thuận nhà đầu tư Khu đô thị mới tại thị xã Long Mỹ
Dự án có quy mô diện tích trên 15 ha, với tổng vốn đầu tư gần 207 tỷ đồng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư