Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 01 năm 2022, 06:55:02
HDBank đạt 4.381 tỷ đồng lợi sau 9 tháng
Thùy Vinh - 30/10/2020 06:42
 
HDBank (mã chứng khoán HDB) cho biết, lợi nhuận trước thuế 9 tháng 2020 (riêng lẻ) đạt 3.615 tỷ đồng, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận hợp nhất đạt 4.381 tỷ, tăng 27,1% so cùng kỳ.
TIN LIÊN QUAN

Hoạt động dịch vụ ghi nhận tăng trưởng 158% trong quý III. Nhiều chương trình hỗ trợ khách hàng và người dân vượt qua đại dịch Covid-19 đã được triển khai.

Cụ thể, tổng thu nhập hoạt động (TOI) quý III/2020 của ngân hàng mẹ đạt 2.317 tỷ, tăng 21,4% so với cùng kỳ 2019, trong đó thu nhập lãi thuần tăng 25,6%, lãi từ dịch vụ tăng 158%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.255 tỷ, tăng 24.9%. Sau hợp nhất, lợi nhuận trước thuế quý III đạt 1.474 tỷ đồng, tăng 19,1%. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận tại ngân hàng mẹ đạt 3.615 tỷ, tăng 31,9%, trong đó thu nhập lãi thuần và lãi từ dịch vụ tăng lần lượt 31,1% và 71,9%. Lợi nhuận hợp nhất đạt 4.381 tỷ, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2019 và hoàn thành 103% kế hoạch 9 tháng. 

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) đạt lần lượt 21,1% và 1,9%. Các chỉ tiêu sức khỏe tài chính duy trì ở mức cao. Hệ số CAR (theo Basel II) đạt 10,9% so với mức tối thiểu 8%. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn chỉ 23,7% so với mức trần 40%.

Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody’s mới đây dành cho HDBank mức xếp hạng tín nhiệm B1 trong bối cảnh hệ số tín nhiệm quốc gia bị đưa vào diện theo dõi hạ bậc xếp hạng.

Tại 30/9/2020, tổng tài sản hợp nhất đạt hơn 273 nghìn tỷ đồng, tăng 19,1% so với đầu năm và tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2019. Dư nợ tín dụng đạt 175 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với đầu năm tăng 19,2% so với cùng kỳ, cao gấp hơn hai lần mức bình quân toàn ngành.  

Cùng với tăng trưởng dư nợ, công tác quản trị rủi ro hiệu quả giúp HDBank kiểm soát tốt chất lượng tài sản với tỷ lệ nợ xấu (riêng lẻ) ở mức 1,39% thấp so với bình quân toàn ngành. Toàn bộ trái phiếu VAMC đã được HDBank tất toán sớm hơn kế hoạch.

Ngân hàng cũng chủ động tăng trích lập dự phòng, sẵn sàng ứng phó rủi ro nếu phát sinh.Kết quả hoạt động tích cực vượt kế hoạch trong 9 tháng đầu năm 2020 là cơ sở để HDBank tiếp tục hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Mới đây, HDBank đã chia cổ tức đợt 1 năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 30%. Dự kiến trong quý IV/2020, HDBank sẽ chia cổ tức đợt 2 của năm 2020.

Với HDBank, 2020 là năm bản lề trong thực thi kế hoạch phát triển 5 năm 2016-2021. Ngân hàng luôn kiên định với chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng cao, đảm bảo tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu đạt trên 20%, đồng thời phát triển ngân hàng số.

HDBank được Ủy ban chứng khoán xác nhận đăng ký phát hành trái phiếu tại nước ngoài
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) đã được Ủy ban chứng khoán xác nhận việc phát hành trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư