Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 12 năm 2022, 12:57:07
HDBank được Ủy ban chứng khoán xác nhận đăng ký phát hành trái phiếu tại nước ngoài
Chí Tín - 23/10/2020 19:52
 
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) đã được Ủy ban chứng khoán xác nhận việc phát hành trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài.
Việc phát hành trái phiếu của HDBank được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của ngân hàng này
Việc phát hành trái phiếu của HDBank được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của ngân hàng này

Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho biết đã công bố thông tin việc nhận tài liệu báo cáo việc đăng ký chào báo trái phiếu chuyển đổi của HDBank.

Phương án phát hành này thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị của HDBank và quy định pháp luật hiện này.

Liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp, tháng 7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 163/2018/NĐ-CP. Nghị định 81 có hiệu lực từ 1/9/2020.

Nghị định 81 đã có những nội dung mới, bao phủ những “khoảng trống” mà Nghị định 163 trước đó chưa bao quát hết. Theo Nghị định 81, đối với trái phiếu không chuyển đổi hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền, doanh nghiệp phát hành phải có thời gian hoạt động tối thiểu từ 1 năm kể từ ngày được cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phải có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện; cùng một số điều kiện như thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành trong 3 năm liên tiếp trước đó, đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính…

Đối với phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền, doanh nghiệp phát hành phải là công ty cổ phần; đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, các đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi phải cách nhau ít nhất sáu tháng. Trái phiếu chuyển đổi, chứng quyền phát hành kèm theo trái phiếu không được chuyển nhượng trong tối thiểu 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành…

Trong tháng đầu tiên từ khi Nghị định 81 có hiệu lực (tháng 9/2020), theo số liệu phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được công bố thông tin qua HNX, có 30 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp, giá trị phát hành thành công đạt 10,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 42,7% trên tổng giá trị đăng ký phát hành.

HDBank sẽ phát hành gần 290 triệu cổ phiếu thưởng và trả cổ tức
Ngày 2/10, HDBank chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư