Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 02 năm 2023, 06:44:15
HDBank sẽ phát hành gần 290 triệu cổ phiếu thưởng và trả cổ tức
Vân Linh - 11/09/2020 09:59
 
Ngày 2/10, HDBank chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tổng tỷ lệ 30%.

Trong đó, HDBank sẽ phát hành 145 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương đương tỷ lệ phát hành 15%. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần trong BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.

Ngân hàng cũng phát hành gần 145 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 15%. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.

Như vậy, HDBank sẽ phát hành tổng cộng gần 290 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ dự kiến tăng thành 12.708 tỷ đồng.

Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên 2020 của HDBank diễn ra giữa tháng 6/2020 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

Theo đó, cổ đông HDBank sẽ được nhận gồm 50% cổ tức bằng cổ phiếu và 15% cổ phiếu thưởng, tổng cộng lên tới 65%. Vốn điều lệ của HDBank sau khi hoàn tất tăng thêm theo kế hoạch là hơn 16.088 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, nhà băng này ghi nhận 6.130 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và giá trị thặng dư vốn cổ phần 2.042 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 6, tổng tài sản ngân hàng ở mức 242.445 tỷ đồng, cao hơn 6% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng trên 10%, lên 168.772 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 18,2% lên 178.524 tỷ đồng. 

Lợi nhuận trước thuế đạt 2.908 tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ 2019, hoàn thành 51,4% kế hoạch ĐHCĐ giao. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 21,6% và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản ROA đạt 1,97%, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Chất lượng tài sản của HDBank thuộc nhóm tốt nhất toàn ngành với tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 1,1%. Toàn bộ trái phiếu VAMC đã được tất toán sớm hơn kế hoạch.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư