Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 03 năm 2023, 07:28:28
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình thành lập Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
Phương Liên - 29/09/2018 08:58
 
“Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp phải là địa chỉ tin cậy của doanh nghiệp Thái Bình” - Đó là phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng trong lễ khai trương Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Thái Bình vừa qua.
TIN LIÊN QUAN

Nhằm triển khai nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, giải quyết những yêu cầu cấp bách cũng như lâu dài trong hoạt động đầu tư và SXKD, góp phần tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp ổn định và phát triển, nâng cao vai trò, vị thế và ảnh hưởng của Hiệp hội doanh nghiệp đối với cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình đã thành lập Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp - đơn vị trực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, ông Đặng Trọng Thăng phát biểu chỉ đạo tại lễ khai trương Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Thái Bình.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, ông Đặng Trọng Thăng phát biểu chỉ đạo tại lễ khai trương Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Thái Bình.

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp Thái Bình có nhiệm vụ cung cấp đến các Doanh nghiệp thông tin về pháp luật, chính sách, quy định của Chính phủ, các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động đầu tư, SXKD, dịch vụ của các doanh nghiệp và những thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới để các doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng. Tiếp nhận và phân loại những phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư và SXKD để tổng hợp, tư vấn và báo cáo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, UBND tỉnh, các ngành, đơn vị chức năng xử lý, giải quyết. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp; Thực hiện thủ tục pháp lý về đầu tư; Quảng bá thương hiệu Doanh nghiệp và Sản phẩm, Đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ; Giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong hoạt động đầu tư, SXKD, dịch vụ; Bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng cùa doanh nghiệp, doanh nhân.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng tin tưởng Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp sẽ là địa chỉ tin cậy về mặt pháp lý để doanh nghiệp căn cứ vào đó hoạt động đúng theo quy định của nhà nước và pháp luật. Trung tâm cần tham mưu cho Hiệp hội doanh nghiệp Thái Bình báo cáo lên UBND tỉnh nhằm tạo môi trường kinh doanh, môi trường pháp lý thuận lợi nhất giúp cộng đồng doanh nghiệp phát triển; Làm tốt vai trò tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp mới thành lập; Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, sở, ngành liên quan để Trung tâm thực sự là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến SXKD và đầu tư được thuận lợi nhanh chóng không gây phiền hà, góp phần thúc đẩy SXKD phát triển, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Đồng chí Chủ tịch cũng khẳng định UBND tỉnh luôn lắng nghe, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của Trung tâm cũng như Hiệp hội doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, SXKD của doanh nghiệp. Qua đó, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư cởi mở, thân thiện, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Thay mặt Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình Đỗ Văn Vẻ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời khẳng định Hiệp hội sẽ chỉ đạo Trung tâm tư vấn hoạt động có hiệu quả để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp ngày càng phát triển và vững mạnh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngay trong lễ khai trương, Trung tâm tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Thái Bình đã ký hợp đồng tư vấn Dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu với Công ty TNHH Vận tải Lam Sơn Thái Bình.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư