Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 07 năm 2024,
Hỗ trợ người lao động bị ngừng việc do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng
Vũ Quyền - 22/02/2023 17:10
 
Đoàn viên, người lao động theo hợp đồng lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng sẽ được hỗ trợ.

Liên đoàn Lao động Quận 1 vừa ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 6696/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Theo Liên đoàn Lao động Quận 1, đoàn viên, người lao động theo hợp đồng lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được hỗ trợ.

Cụ thể, người chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01/10/ 2022 đến hết ngày 31/03/2023 (trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; bị xử lý kỷ luật sa thải; thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc "không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng) và không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đoàn viên, người lao động bị ngừng việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng sẽ nhận được hỗ trợ.
Đoàn viên, người lao động bị ngừng việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng sẽ nhận được hỗ trợ.

Về mức hỗ trợ, người lao động là đoàn viên; người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, là nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi sẽ nhận được 3.000.000 đồng/người. Người lao động không là đoàn viên sẽ nhận được 2.100.000 đồng/người.

Ngoài ra, đoàn viên, nguời lao động theo hợp đồng lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng sẽ được hỗ trợ 1.400.000 – 2.000.000 đồng/người. Đoàn viên, người lao động theo hợp đồng lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng cũng được hỗ trợ 700.000 – 1.000.000 đồng/người.

Để nhận hỗ trợ, đối với doanh nghiệp đã có công đoàn cơ sở, trước ngày 15 hàng tháng, công đoàn cơ sở rà soát, đề nghị người sử dụng lao động phối hợp, tổng hợp danh sách đoàn viên, người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ; đối với doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở, người sử dụng lao động lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ và thu thập hồ sơ, gửi hồ sơ đề nghị về Liên đoàn Lao động Quận 1.

Đoàn viên, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu hưởng hỗ trợ cũng có thể gửi hồ sơ đề nghị về Liên đoàn Lao động Quận 1.

Những mục tiêu cụ thể phát triển thị trường lao động đến năm 2025
Chính phủ ban hành Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư