Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 03 năm 2023, 10:20:57
Hoàn thành mở rộng ngăn lộ đường dây Trạm 500kV Quảng Ninh- Hiệp Hòa (mạch 2)
Hà Minh - 13/10/2016 11:13
 
Dự án có mức đầu tư 355 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: mở rộng TBA 500kV Quảng Ninh với diện tích mở rộng trạm 17.650m2; thi công đường dây đấu nối với đường dây 500kV 1 mạch, dài 246m; Chuyển đổi đấu nối 3 đoạn tuyến ĐZ 500kV, 1mạch, dài 1.116m.

Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung (CPMB) đóng tại Đà Nẵng (Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia - EVNNPT) đã phối hợp với Công ty Truyền tải điện 1, Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3… thực hiện nghiệm thu và đưa công trình Mở rộng ngăn lộ đường dây Trạm 500kV Quảng Ninh và Trạm 500kV Hiệp Hòa để đấu nối ĐZ 500kV Quảng Ninh - Hiệp Hòa (mạch 2) tại Bắc Giang vào vận hành.

Đường dây 500kV Quảng Ninh-Hiệp Hòa vừa được hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Đường dây 500kV Quảng Ninh-Hiệp Hòa vừa được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Dự án có mức đầu tư 355 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: mở rộng TBA 500kV Quảng Ninh với diện tích mở rộng trạm 17.650m2; thi công đường dây đấu nối với đường dây 500kV 1 mạch, dài 246m; Chuyển đổi đấu nối 3 đoạn tuyến ĐZ 500kV, 1mạch, dài 1.116m.

Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng mục tiêu truyền tải, mở rộng công suất của các nhà máy điện khu vực Đông Bắc Bộ vào hệ thống điện toàn quốc, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của miền Bắc cũng như cả nước.

Đồng thời, nâng cao độ tin cậy, vận hành linh hoạt, an toàn cung cấp điện và nâng cao chất lượng điện năng cho lưới điện khu vực trong mọi trường hợp bình thường và khi sự cố. Giảm tổn thất trên lưới điện truyền tải. Đảm bảo được an ninh năng lượng, góp phần đáp ứng phụ tải khu vực miền Bắc đang tăng cao, làm tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đất nước. Dự phòng cho sự phát triển nguồn Nhiệt điện giai đoạn sau năm 2020.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư