Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 02 năm 2023, 23:43:34
Hoàn thành ửng cử, đề cử bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương khoá XIII
Song An - 29/01/2021 17:36
 
Đoàn Chủ tịch Đại hội XIII đã họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử.
.
Đại hội XIII đã tiến hành một phần công tác nhân sự.

Ngày 29/1, Đại hội XIII làm việc cả ngày tại đoàn về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Thông cáo báo chí cho biết, buổi sáng các đại biểu tiếp tục nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, ghi phiếu ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban chấp hành.

Tiểu ban Nhân sự nhận báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử. Sau đó Đoàn Chủ tịch nghe các trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử bổ sung  vào Ban chấp hành Trung ương khoá tới.

Buổi chiều, Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban chấp hành Trung ương khoá XIII đến các đoàn.

Sau đó, các đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban chấp hành Trung ương khoá XIII. Đoàn Chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử.

Nội dung cuối cùng của ngày làm việc thứ tư, theo thông cáo, là Đoàn thư ký xin ý kiến Đoàn Chủ tịch về những vấn đề đại hội cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội XIII.

Văn kiện Đại hội thể hiện rõ khát vọng phát triển đất nước
Tiếp tục chương trình Đại hội XIII, hôm nay (27/1) các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về các văn kiện Đại hội.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư