Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 21 tháng 07 năm 2024,
Hoàng Anh Gia Lai chưa thanh toán 2.656 tỷ đồng tiền lãi đến hạn cho trái chủ
Duy Bắc - 30/08/2023 14:16
 
Kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục tại CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) sau khi nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn, đồng thời lỗ luỹ kế và vi phạm nghĩa vụ nợ.

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam vừa thực hiện báo cáo Kiểm toán bán niên năm 2023 của Công ty Hoàng Anh Gia Lai (Công ty HAGL) với nhiều vấn đề đáng lưu ý.

Trong đó, kiểm toán nhấn mạnh tại thời điểm 30/6/2023, Công ty HAGL đang có khoản lỗ luỹ kế 2.959,5 tỷ đồng, đồng thời, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 2.004 tỷ đồng.

Các điều kiện này cùng với những vấn đề khác được nêu trong thuyết minh số 2.6 cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể khả năng hoạt động liên tục của Công ty HAGL”, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam nhấn mạnh.

Được biết, tại thuyết minh số 2.6, Công ty HAGL cho biết tại thời điểm 30/6/2023, Công ty có lỗ luỹ kế 2.959,5 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 2.004 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty HAGL cũng đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng trái phiếu và đang chưa thanh toán các khoản nợ gốc vay và lãi trái phiếu đến hạn thanh toán như trình bày tại thuyết minh 23.

Ngoài ra, tại thuyết minh 23, tại thời điểm 30/6/2023, công ty cho biết diện tích trồng cao su và cọ dầu thực tế đang thấp hơn phần diện tích đề cập trong phần mục đích giải ngân của hợp đồng tín dụng. Diện tích cam kết lần lượt là 4.852,74 ha cao su và 7.102 ha cọ dầu. Cũng tại ngày này, Công ty cũng chưa tiến hành thanh toán lãi vay phải trả đã đến hạn với giá trị 2.656 tỷ đồng cho trái chủ, Công ty đã có kế hoạch thanh toán khoản lãi vay đã đến hạn nói trên. Ngoài ra, cũng tại thời điểm 30/6, Công ty chưa thanh toán khoản vay đến hạn với tổng giá trị 279 tỷ đồng theo lịch thanh toán đã cam kết với ngân hàng (khoản vay phát sinh năm 2014); chưa thanh toán khoản vay đến hạn với tổng giá trị 115,5 tỷ đồng theo lịch thanh toán đã cam kết với Ngân hàng Lào - Việt …

Tính tới 30/6/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty HAGL giảm nhẹ 1% so với đầu năm, tương ứng giảm 80,7 tỷ đồng, về 8.084,9 tỷ đồng và bằng 154,8% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 4.114,8 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 3.970,1 tỷ đồng.

Lỗ lũy kế 2.959,5 tỷ đồng

Xét về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2023, Công ty HAGL ghi nhận doanh thu 3.144,86 tỷ đồng, tăng 54,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 385,2 tỷ đồng, giảm 26,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 22,9%, xuống còn 20%.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong nửa đầu năm 2023, Công ty HAGL ghi nhận lỗ 113,16 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 216,66 tỷ đồng.

Như vậy, trong nửa đầu năm 2023, lợi nhuận gộp tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty có lãi chủ yếu nhờ đóng góp của doanh thu tài chính và lợi nhuận khác.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, doanh thu tài chính ghi nhận 255,8 tỷ đồng, chủ yếu do ghi nhận 239,8 tỷ đồng lãi tiền cho vay; lợi nhuận khác ghi nhận 239,9 tỷ đồng, chủ yếu do ghi nhận lãi từ giao dịch mua rẻ là 270,3 tỷ đồng.

Trong đó, ngày 1/4/2023, Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Đại Thắng, một công ty con của Công ty HAGL đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn chủ sở hữu  trong Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Bolaven từ các cổ đông hiện hữu và đồng thời thực hiện việc chuyển đổi các khoản phải thu từ Bolaven thành khoản đầu tư với giá trị 173,9 tỷ đồng. Theo đó, Bolaven đã trở thành công ty con của Công ty HAGL, đồng thời sở hữu thêm 466,74 ha đất canh tác nông nghiệp tại Lào.

Ngày 8/3/2023, việc đánh giá lại giá trị tài sản thuần của Bolaven đã được thực hiện, giá trị hợp lý mua của tổng tài sản là 449,6 tỷ đồng, lãi từ giao dịch là 275,8 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai đặt kế hoạch doanh thu thuần 5.120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.130 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai mới hoàn thành 34,1% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Mặc dù có lãi trong nửa đầu năm 2023 nhưng dòng tiền kinh doanh chính vẫn ghi nhận âm 178,6 tỷ đồng (cùng kỳ âm 135,89 tỷ đồng). Ngoài ra, tại thời điểm 30/6/2023, Công ty vẫn còn lỗ luỹ kế 2.959,5 tỷ đồng, bằng 56,7% vốn điều lệ.

Hạ giá, giảm khối lượng phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động 1.300 tỷ đồng

Một diễn biến đáng lưu ý khác, ngày 10/8, Hoàng Anh Gia Lai đã chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến từ ngày 14/8 đến ngày 27/9. Trong đó, đáng chú ý có nội dung xin ý kiến về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Công ty cho biết, sẽ chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.300 tỷ đồng, đối tượng huy động là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và dự kiến triển khai sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận.

Số tiền huy động, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến dùng 700 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con của Công ty là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai; 323 tỷ đồng thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, có mã trái phiếu là HAG2012.300; và còn lại 277 tỷ đồng cơ cấu lại các khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong cho Công ty con là CTCP Gia Súc Lơ Pang.

Được biết, trong năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai thông qua kế hoạch đăng ký chào bán 161.904.760 cổ phiếu với giá 10.500 đồng/cổ phiếu để huy động gần 1.700 tỷ đồng, cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm và dự kiến triển khai trong năm 2022. Tuy nhiên, sau đó kế hoạch bị huỷ do nhà đầu tư từ chối mua.

Như vậy, so với kế hoạch cũ, kế hoạch phát hành mới đã giảm giá chào bán từ 10.500 đồng/cổ phiếu xuống còn 10.000 đồng/cổ phiếu và đồng thời, hạ khối lượng chào bán từ 161,9 triệu cổ phiếu, xuống còn 130 triệu cổ phiếu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/8, cổ phiếu HAG giảm 140 đồng về 8.900 đồng/cổ phiếu.

Em Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu HAG
Em trai Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đăng ký bán ra toàn bộ cổ phiếu tại Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG – sàn HoSE) trong thời gian từ 22/3 đến...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư