Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 20 tháng 05 năm 2024,
Triển lãm được trưng bày theo các năm chủ đề bao gồm: Bản đồ Việt Nam, bản đồ xuất bản tại phương Tây và bản đồ Trung Quốc xuất bản tại phương Tây từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX; Bản đồ Trung Quốc do Nhà nước Trung Quốc xuất bản từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XX và những tư liệu hình ảnh và tư liệu Hán Nôm của Việt Nam trong thời Nguyễn và thời kỳ trước năm 1975. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm Những người lính hải quân trẻ Việt Nam tại buổi khai mạc triển lãm Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông và các lãnh đạo các bộ ngành, cắt băng khai mạc triển lãm Gần 200 tư liệu, bản đồ được trưng bày tại triển lãm là bản sao thuộc sưu tập tư liệu của Bộ Ngoại giao, Ủy ban biên giới quốc gia, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng thực hiện trong năm 2010, 2011 và sưu tập bản đồ của một Việt kiều tại Hoa Kỳ hiến tặng. Những tư liệu, bản đồ này chứng tỏ từ lâu, các nhà nước phong kiến Việt Nam đã có hoạt động chủ quyền trên các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Việc Việt Nam khai phá và xác lập chủ quyền đối với 2 quần đảo này cũng được các nhà hàng hải, nhà địa lý học, thương gia phương Tây ghi nhận qua những tấm bản đồ xuất bản ở phương Tây Bản đồ Trung Quốc do chính nhà nước Trung Quốc xuất bản trước đây cũng như bản đồ Trung Quốc vẽ theo quan niệm truyền thống cũng đều xác nhận Trung Quốc không có liên quan gì đến 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa Những hình ảnh sống động về cuộc sống, con người Việt Nam đang sinh sống và hoạt động trên đảo thu hút nhiều sự quan tâm Đại diện Ban tổ chức cho biết, triển lãm lần này được mở rộng về nội dung, có chú giải đầy đủ hơn, có thêm phần chú giải tiếng Anh và tiếng Trung nhằm cung cấp một cách hệ thống hơn các nguồn tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Triển lãm mở cửa từ hôm nay đến ngày 15/7. Chí Cường
Triển lãm được trưng bày theo các năm chủ đề bao gồm: Bản đồ Việt Nam, bản đồ xuất bản tại phương Tây và bản đồ Trung Quốc xuất bản tại phương Tây từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX; Bản đồ Trung Quốc do Nhà nước Trung Quốc xuất bản từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XX và những tư liệu hình ảnh và tư liệu Hán Nôm của Việt Nam trong thời Nguyễn và thời kỳ trước năm 1975. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm Những người lính hải quân trẻ Việt Nam tại buổi khai mạc triển lãm Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông và các lãnh đạo các bộ ngành, cắt băng khai mạc triển lãm Gần 200 tư liệu, bản đồ được trưng bày tại triển lãm là bản sao thuộc sưu tập tư liệu của Bộ Ngoại giao, Ủy ban biên giới quốc gia, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng thực hiện trong năm 2010, 2011 và sưu tập bản đồ của một Việt kiều tại Hoa Kỳ hiến tặng. Những tư liệu, bản đồ này chứng tỏ từ lâu, các nhà nước phong kiến Việt Nam đã có hoạt động chủ quyền trên các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Việc Việt Nam khai phá và xác lập chủ quyền đối với 2 quần đảo này cũng được các nhà hàng hải, nhà địa lý học, thương gia phương Tây ghi nhận qua những tấm bản đồ xuất bản ở phương Tây Bản đồ Trung Quốc do chính nhà nước Trung Quốc xuất bản trước đây cũng như bản đồ Trung Quốc vẽ theo quan niệm truyền thống cũng đều xác nhận Trung Quốc không có liên quan gì đến 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa Những hình ảnh sống động về cuộc sống, con người Việt Nam đang sinh sống và hoạt động trên đảo thu hút nhiều sự quan tâm Đại diện Ban tổ chức cho biết, triển lãm lần này được mở rộng về nội dung, có chú giải đầy đủ hơn, có thêm phần chú giải tiếng Anh và tiếng Trung nhằm cung cấp một cách hệ thống hơn các nguồn tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Triển lãm mở cửa từ hôm nay đến ngày 15/7. Chí Cường
Triển lãm được trưng bày theo các năm chủ đề bao gồm: Bản đồ Việt Nam, bản đồ xuất bản tại phương Tây và bản đồ Trung Quốc xuất bản tại phương Tây từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX; Bản đồ Trung Quốc do Nhà nước Trung Quốc xuất bản từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XX và những tư liệu hình ảnh và tư liệu Hán Nôm của Việt Nam trong thời Nguyễn và thời kỳ trước năm 1975. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm Những người lính hải quân trẻ Việt Nam tại buổi khai mạc triển lãm Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông và các lãnh đạo các bộ ngành, cắt băng khai mạc triển lãm Gần 200 tư liệu, bản đồ được trưng bày tại triển lãm là bản sao thuộc sưu tập tư liệu của Bộ Ngoại giao, Ủy ban biên giới quốc gia, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng thực hiện trong năm 2010, 2011 và sưu tập bản đồ của một Việt kiều tại Hoa Kỳ hiến tặng. Những tư liệu, bản đồ này chứng tỏ từ lâu, các nhà nước phong kiến Việt Nam đã có hoạt động chủ quyền trên các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Việc Việt Nam khai phá và xác lập chủ quyền đối với 2 quần đảo này cũng được các nhà hàng hải, nhà địa lý học, thương gia phương Tây ghi nhận qua những tấm bản đồ xuất bản ở phương Tây Bản đồ Trung Quốc do chính nhà nước Trung Quốc xuất bản trước đây cũng như bản đồ Trung Quốc vẽ theo quan niệm truyền thống cũng đều xác nhận Trung Quốc không có liên quan gì đến 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa Những hình ảnh sống động về cuộc sống, con người Việt Nam đang sinh sống và hoạt động trên đảo thu hút nhiều sự quan tâm Đại diện Ban tổ chức cho biết, triển lãm lần này được mở rộng về nội dung, có chú giải đầy đủ hơn, có thêm phần chú giải tiếng Anh và tiếng Trung nhằm cung cấp một cách hệ thống hơn các nguồn tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Triển lãm mở cửa từ hôm nay đến ngày 15/7. Chí Cường
Triển lãm được trưng bày theo các năm chủ đề bao gồm: Bản đồ Việt Nam, bản đồ xuất bản tại phương Tây và bản đồ Trung Quốc xuất bản tại phương Tây từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX; Bản đồ Trung Quốc do Nhà nước Trung Quốc xuất bản từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XX và những tư liệu hình ảnh và tư liệu Hán Nôm của Việt Nam trong thời Nguyễn và thời kỳ trước năm 1975. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm Những người lính hải quân trẻ Việt Nam tại buổi khai mạc triển lãm Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông và các lãnh đạo các bộ ngành, cắt băng khai mạc triển lãm Gần 200 tư liệu, bản đồ được trưng bày tại triển lãm là bản sao thuộc sưu tập tư liệu của Bộ Ngoại giao, Ủy ban biên giới quốc gia, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng thực hiện trong năm 2010, 2011 và sưu tập bản đồ của một Việt kiều tại Hoa Kỳ hiến tặng. Những tư liệu, bản đồ này chứng tỏ từ lâu, các nhà nước phong kiến Việt Nam đã có hoạt động chủ quyền trên các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Việc Việt Nam khai phá và xác lập chủ quyền đối với 2 quần đảo này cũng được các nhà hàng hải, nhà địa lý học, thương gia phương Tây ghi nhận qua những tấm bản đồ xuất bản ở phương Tây Bản đồ Trung Quốc do chính nhà nước Trung Quốc xuất bản trước đây cũng như bản đồ Trung Quốc vẽ theo quan niệm truyền thống cũng đều xác nhận Trung Quốc không có liên quan gì đến 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa Những hình ảnh sống động về cuộc sống, con người Việt Nam đang sinh sống và hoạt động trên đảo thu hút nhiều sự quan tâm Đại diện Ban tổ chức cho biết, triển lãm lần này được mở rộng về nội dung, có chú giải đầy đủ hơn, có thêm phần chú giải tiếng Anh và tiếng Trung nhằm cung cấp một cách hệ thống hơn các nguồn tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Triển lãm mở cửa từ hôm nay đến ngày 15/7. Chí Cường
Triển lãm được trưng bày theo các năm chủ đề bao gồm: Bản đồ Việt Nam, bản đồ xuất bản tại phương Tây và bản đồ Trung Quốc xuất bản tại phương Tây từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX; Bản đồ Trung Quốc do Nhà nước Trung Quốc xuất bản từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XX và những tư liệu hình ảnh và tư liệu Hán Nôm của Việt Nam trong thời Nguyễn và thời kỳ trước năm 1975. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm Những người lính hải quân trẻ Việt Nam tại buổi khai mạc triển lãm Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông và các lãnh đạo các bộ ngành, cắt băng khai mạc triển lãm Gần 200 tư liệu, bản đồ được trưng bày tại triển lãm là bản sao thuộc sưu tập tư liệu của Bộ Ngoại giao, Ủy ban biên giới quốc gia, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng thực hiện trong năm 2010, 2011 và sưu tập bản đồ của một Việt kiều tại Hoa Kỳ hiến tặng. Những tư liệu, bản đồ này chứng tỏ từ lâu, các nhà nước phong kiến Việt Nam đã có hoạt động chủ quyền trên các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Việc Việt Nam khai phá và xác lập chủ quyền đối với 2 quần đảo này cũng được các nhà hàng hải, nhà địa lý học, thương gia phương Tây ghi nhận qua những tấm bản đồ xuất bản ở phương Tây Bản đồ Trung Quốc do chính nhà nước Trung Quốc xuất bản trước đây cũng như bản đồ Trung Quốc vẽ theo quan niệm truyền thống cũng đều xác nhận Trung Quốc không có liên quan gì đến 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa Những hình ảnh sống động về cuộc sống, con người Việt Nam đang sinh sống và hoạt động trên đảo thu hút nhiều sự quan tâm Đại diện Ban tổ chức cho biết, triển lãm lần này được mở rộng về nội dung, có chú giải đầy đủ hơn, có thêm phần chú giải tiếng Anh và tiếng Trung nhằm cung cấp một cách hệ thống hơn các nguồn tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Triển lãm mở cửa từ hôm nay đến ngày 15/7. Chí Cường
Triển lãm được trưng bày theo các năm chủ đề bao gồm: Bản đồ Việt Nam, bản đồ xuất bản tại phương Tây và bản đồ Trung Quốc xuất bản tại phương Tây từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX; Bản đồ Trung Quốc do Nhà nước Trung Quốc xuất bản từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XX và những tư liệu hình ảnh và tư liệu Hán Nôm của Việt Nam trong thời Nguyễn và thời kỳ trước năm 1975. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm Những người lính hải quân trẻ Việt Nam tại buổi khai mạc triển lãm Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông và các lãnh đạo các bộ ngành, cắt băng khai mạc triển lãm Gần 200 tư liệu, bản đồ được trưng bày tại triển lãm là bản sao thuộc sưu tập tư liệu của Bộ Ngoại giao, Ủy ban biên giới quốc gia, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng thực hiện trong năm 2010, 2011 và sưu tập bản đồ của một Việt kiều tại Hoa Kỳ hiến tặng. Những tư liệu, bản đồ này chứng tỏ từ lâu, các nhà nước phong kiến Việt Nam đã có hoạt động chủ quyền trên các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Việc Việt Nam khai phá và xác lập chủ quyền đối với 2 quần đảo này cũng được các nhà hàng hải, nhà địa lý học, thương gia phương Tây ghi nhận qua những tấm bản đồ xuất bản ở phương Tây Bản đồ Trung Quốc do chính nhà nước Trung Quốc xuất bản trước đây cũng như bản đồ Trung Quốc vẽ theo quan niệm truyền thống cũng đều xác nhận Trung Quốc không có liên quan gì đến 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa Những hình ảnh sống động về cuộc sống, con người Việt Nam đang sinh sống và hoạt động trên đảo thu hút nhiều sự quan tâm Đại diện Ban tổ chức cho biết, triển lãm lần này được mở rộng về nội dung, có chú giải đầy đủ hơn, có thêm phần chú giải tiếng Anh và tiếng Trung nhằm cung cấp một cách hệ thống hơn các nguồn tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Triển lãm mở cửa từ hôm nay đến ngày 15/7. Chí Cường
Triển lãm được trưng bày theo các năm chủ đề bao gồm: Bản đồ Việt Nam, bản đồ xuất bản tại phương Tây và bản đồ Trung Quốc xuất bản tại phương Tây từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX; Bản đồ Trung Quốc do Nhà nước Trung Quốc xuất bản từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XX và những tư liệu hình ảnh và tư liệu Hán Nôm của Việt Nam trong thời Nguyễn và thời kỳ trước năm 1975. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm Những người lính hải quân trẻ Việt Nam tại buổi khai mạc triển lãm Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông và các lãnh đạo các bộ ngành, cắt băng khai mạc triển lãm Gần 200 tư liệu, bản đồ được trưng bày tại triển lãm là bản sao thuộc sưu tập tư liệu của Bộ Ngoại giao, Ủy ban biên giới quốc gia, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng thực hiện trong năm 2010, 2011 và sưu tập bản đồ của một Việt kiều tại Hoa Kỳ hiến tặng. Những tư liệu, bản đồ này chứng tỏ từ lâu, các nhà nước phong kiến Việt Nam đã có hoạt động chủ quyền trên các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Việc Việt Nam khai phá và xác lập chủ quyền đối với 2 quần đảo này cũng được các nhà hàng hải, nhà địa lý học, thương gia phương Tây ghi nhận qua những tấm bản đồ xuất bản ở phương Tây Bản đồ Trung Quốc do chính nhà nước Trung Quốc xuất bản trước đây cũng như bản đồ Trung Quốc vẽ theo quan niệm truyền thống cũng đều xác nhận Trung Quốc không có liên quan gì đến 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa Những hình ảnh sống động về cuộc sống, con người Việt Nam đang sinh sống và hoạt động trên đảo thu hút nhiều sự quan tâm Đại diện Ban tổ chức cho biết, triển lãm lần này được mở rộng về nội dung, có chú giải đầy đủ hơn, có thêm phần chú giải tiếng Anh và tiếng Trung nhằm cung cấp một cách hệ thống hơn các nguồn tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Triển lãm mở cửa từ hôm nay đến ngày 15/7. Chí Cường
Triển lãm được trưng bày theo các năm chủ đề bao gồm: Bản đồ Việt Nam, bản đồ xuất bản tại phương Tây và bản đồ Trung Quốc xuất bản tại phương Tây từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX; Bản đồ Trung Quốc do Nhà nước Trung Quốc xuất bản từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XX và những tư liệu hình ảnh và tư liệu Hán Nôm của Việt Nam trong thời Nguyễn và thời kỳ trước năm 1975. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm Những người lính hải quân trẻ Việt Nam tại buổi khai mạc triển lãm Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông và các lãnh đạo các bộ ngành, cắt băng khai mạc triển lãm Gần 200 tư liệu, bản đồ được trưng bày tại triển lãm là bản sao thuộc sưu tập tư liệu của Bộ Ngoại giao, Ủy ban biên giới quốc gia, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng thực hiện trong năm 2010, 2011 và sưu tập bản đồ của một Việt kiều tại Hoa Kỳ hiến tặng. Những tư liệu, bản đồ này chứng tỏ từ lâu, các nhà nước phong kiến Việt Nam đã có hoạt động chủ quyền trên các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Việc Việt Nam khai phá và xác lập chủ quyền đối với 2 quần đảo này cũng được các nhà hàng hải, nhà địa lý học, thương gia phương Tây ghi nhận qua những tấm bản đồ xuất bản ở phương Tây Bản đồ Trung Quốc do chính nhà nước Trung Quốc xuất bản trước đây cũng như bản đồ Trung Quốc vẽ theo quan niệm truyền thống cũng đều xác nhận Trung Quốc không có liên quan gì đến 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa Những hình ảnh sống động về cuộc sống, con người Việt Nam đang sinh sống và hoạt động trên đảo thu hút nhiều sự quan tâm Đại diện Ban tổ chức cho biết, triển lãm lần này được mở rộng về nội dung, có chú giải đầy đủ hơn, có thêm phần chú giải tiếng Anh và tiếng Trung nhằm cung cấp một cách hệ thống hơn các nguồn tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Triển lãm mở cửa từ hôm nay đến ngày 15/7. Chí Cường
Triển lãm được trưng bày theo các năm chủ đề bao gồm: Bản đồ Việt Nam, bản đồ xuất bản tại phương Tây và bản đồ Trung Quốc xuất bản tại phương Tây từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX; Bản đồ Trung Quốc do Nhà nước Trung Quốc xuất bản từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XX và những tư liệu hình ảnh và tư liệu Hán Nôm của Việt Nam trong thời Nguyễn và thời kỳ trước năm 1975. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm Những người lính hải quân trẻ Việt Nam tại buổi khai mạc triển lãm Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông và các lãnh đạo các bộ ngành, cắt băng khai mạc triển lãm Gần 200 tư liệu, bản đồ được trưng bày tại triển lãm là bản sao thuộc sưu tập tư liệu của Bộ Ngoại giao, Ủy ban biên giới quốc gia, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng thực hiện trong năm 2010, 2011 và sưu tập bản đồ của một Việt kiều tại Hoa Kỳ hiến tặng. Những tư liệu, bản đồ này chứng tỏ từ lâu, các nhà nước phong kiến Việt Nam đã có hoạt động chủ quyền trên các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Việc Việt Nam khai phá và xác lập chủ quyền đối với 2 quần đảo này cũng được các nhà hàng hải, nhà địa lý học, thương gia phương Tây ghi nhận qua những tấm bản đồ xuất bản ở phương Tây Bản đồ Trung Quốc do chính nhà nước Trung Quốc xuất bản trước đây cũng như bản đồ Trung Quốc vẽ theo quan niệm truyền thống cũng đều xác nhận Trung Quốc không có liên quan gì đến 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa Những hình ảnh sống động về cuộc sống, con người Việt Nam đang sinh sống và hoạt động trên đảo thu hút nhiều sự quan tâm Đại diện Ban tổ chức cho biết, triển lãm lần này được mở rộng về nội dung, có chú giải đầy đủ hơn, có thêm phần chú giải tiếng Anh và tiếng Trung nhằm cung cấp một cách hệ thống hơn các nguồn tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Triển lãm mở cửa từ hôm nay đến ngày 15/7. Chí Cường
Triển lãm được trưng bày theo các năm chủ đề bao gồm: Bản đồ Việt Nam, bản đồ xuất bản tại phương Tây và bản đồ Trung Quốc xuất bản tại phương Tây từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX; Bản đồ Trung Quốc do Nhà nước Trung Quốc xuất bản từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XX và những tư liệu hình ảnh và tư liệu Hán Nôm của Việt Nam trong thời Nguyễn và thời kỳ trước năm 1975. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm Những người lính hải quân trẻ Việt Nam tại buổi khai mạc triển lãm Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông và các lãnh đạo các bộ ngành, cắt băng khai mạc triển lãm Gần 200 tư liệu, bản đồ được trưng bày tại triển lãm là bản sao thuộc sưu tập tư liệu của Bộ Ngoại giao, Ủy ban biên giới quốc gia, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng thực hiện trong năm 2010, 2011 và sưu tập bản đồ của một Việt kiều tại Hoa Kỳ hiến tặng. Những tư liệu, bản đồ này chứng tỏ từ lâu, các nhà nước phong kiến Việt Nam đã có hoạt động chủ quyền trên các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Việc Việt Nam khai phá và xác lập chủ quyền đối với 2 quần đảo này cũng được các nhà hàng hải, nhà địa lý học, thương gia phương Tây ghi nhận qua những tấm bản đồ xuất bản ở phương Tây Bản đồ Trung Quốc do chính nhà nước Trung Quốc xuất bản trước đây cũng như bản đồ Trung Quốc vẽ theo quan niệm truyền thống cũng đều xác nhận Trung Quốc không có liên quan gì đến 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa Những hình ảnh sống động về cuộc sống, con người Việt Nam đang sinh sống và hoạt động trên đảo thu hút nhiều sự quan tâm Đại diện Ban tổ chức cho biết, triển lãm lần này được mở rộng về nội dung, có chú giải đầy đủ hơn, có thêm phần chú giải tiếng Anh và tiếng Trung nhằm cung cấp một cách hệ thống hơn các nguồn tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Triển lãm mở cửa từ hôm nay đến ngày 15/7. Chí Cường
Triển lãm được trưng bày theo các năm chủ đề bao gồm: Bản đồ Việt Nam, bản đồ xuất bản tại phương Tây và bản đồ Trung Quốc xuất bản tại phương Tây từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX; Bản đồ Trung Quốc do Nhà nước Trung Quốc xuất bản từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XX và những tư liệu hình ảnh và tư liệu Hán Nôm của Việt Nam trong thời Nguyễn và thời kỳ trước năm 1975. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm Những người lính hải quân trẻ Việt Nam tại buổi khai mạc triển lãm Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông và các lãnh đạo các bộ ngành, cắt băng khai mạc triển lãm Gần 200 tư liệu, bản đồ được trưng bày tại triển lãm là bản sao thuộc sưu tập tư liệu của Bộ Ngoại giao, Ủy ban biên giới quốc gia, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng thực hiện trong năm 2010, 2011 và sưu tập bản đồ của một Việt kiều tại Hoa Kỳ hiến tặng. Những tư liệu, bản đồ này chứng tỏ từ lâu, các nhà nước phong kiến Việt Nam đã có hoạt động chủ quyền trên các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Việc Việt Nam khai phá và xác lập chủ quyền đối với 2 quần đảo này cũng được các nhà hàng hải, nhà địa lý học, thương gia phương Tây ghi nhận qua những tấm bản đồ xuất bản ở phương Tây Bản đồ Trung Quốc do chính nhà nước Trung Quốc xuất bản trước đây cũng như bản đồ Trung Quốc vẽ theo quan niệm truyền thống cũng đều xác nhận Trung Quốc không có liên quan gì đến 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa Những hình ảnh sống động về cuộc sống, con người Việt Nam đang sinh sống và hoạt động trên đảo thu hút nhiều sự quan tâm Đại diện Ban tổ chức cho biết, triển lãm lần này được mở rộng về nội dung, có chú giải đầy đủ hơn, có thêm phần chú giải tiếng Anh và tiếng Trung nhằm cung cấp một cách hệ thống hơn các nguồn tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Triển lãm mở cửa từ hôm nay đến ngày 15/7. Chí Cường
Triển lãm được trưng bày theo các năm chủ đề bao gồm: Bản đồ Việt Nam, bản đồ xuất bản tại phương Tây và bản đồ Trung Quốc xuất bản tại phương Tây từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX; Bản đồ Trung Quốc do Nhà nước Trung Quốc xuất bản từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XX và những tư liệu hình ảnh và tư liệu Hán Nôm của Việt Nam trong thời Nguyễn và thời kỳ trước năm 1975. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm Những người lính hải quân trẻ Việt Nam tại buổi khai mạc triển lãm Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông và các lãnh đạo các bộ ngành, cắt băng khai mạc triển lãm Gần 200 tư liệu, bản đồ được trưng bày tại triển lãm là bản sao thuộc sưu tập tư liệu của Bộ Ngoại giao, Ủy ban biên giới quốc gia, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng thực hiện trong năm 2010, 2011 và sưu tập bản đồ của một Việt kiều tại Hoa Kỳ hiến tặng. Những tư liệu, bản đồ này chứng tỏ từ lâu, các nhà nước phong kiến Việt Nam đã có hoạt động chủ quyền trên các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Việc Việt Nam khai phá và xác lập chủ quyền đối với 2 quần đảo này cũng được các nhà hàng hải, nhà địa lý học, thương gia phương Tây ghi nhận qua những tấm bản đồ xuất bản ở phương Tây Bản đồ Trung Quốc do chính nhà nước Trung Quốc xuất bản trước đây cũng như bản đồ Trung Quốc vẽ theo quan niệm truyền thống cũng đều xác nhận Trung Quốc không có liên quan gì đến 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa Những hình ảnh sống động về cuộc sống, con người Việt Nam đang sinh sống và hoạt động trên đảo thu hút nhiều sự quan tâm Đại diện Ban tổ chức cho biết, triển lãm lần này được mở rộng về nội dung, có chú giải đầy đủ hơn, có thêm phần chú giải tiếng Anh và tiếng Trung nhằm cung cấp một cách hệ thống hơn các nguồn tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Triển lãm mở cửa từ hôm nay đến ngày 15/7. Chí Cường
Triển lãm được trưng bày theo các năm chủ đề bao gồm: Bản đồ Việt Nam, bản đồ xuất bản tại phương Tây và bản đồ Trung Quốc xuất bản tại phương Tây từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX; Bản đồ Trung Quốc do Nhà nước Trung Quốc xuất bản từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XX và những tư liệu hình ảnh và tư liệu Hán Nôm của Việt Nam trong thời Nguyễn và thời kỳ trước năm 1975. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm Những người lính hải quân trẻ Việt Nam tại buổi khai mạc triển lãm Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông và các lãnh đạo các bộ ngành, cắt băng khai mạc triển lãm Gần 200 tư liệu, bản đồ được trưng bày tại triển lãm là bản sao thuộc sưu tập tư liệu của Bộ Ngoại giao, Ủy ban biên giới quốc gia, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng thực hiện trong năm 2010, 2011 và sưu tập bản đồ của một Việt kiều tại Hoa Kỳ hiến tặng. Những tư liệu, bản đồ này chứng tỏ từ lâu, các nhà nước phong kiến Việt Nam đã có hoạt động chủ quyền trên các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Việc Việt Nam khai phá và xác lập chủ quyền đối với 2 quần đảo này cũng được các nhà hàng hải, nhà địa lý học, thương gia phương Tây ghi nhận qua những tấm bản đồ xuất bản ở phương Tây Bản đồ Trung Quốc do chính nhà nước Trung Quốc xuất bản trước đây cũng như bản đồ Trung Quốc vẽ theo quan niệm truyền thống cũng đều xác nhận Trung Quốc không có liên quan gì đến 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa Những hình ảnh sống động về cuộc sống, con người Việt Nam đang sinh sống và hoạt động trên đảo thu hút nhiều sự quan tâm Đại diện Ban tổ chức cho biết, triển lãm lần này được mở rộng về nội dung, có chú giải đầy đủ hơn, có thêm phần chú giải tiếng Anh và tiếng Trung nhằm cung cấp một cách hệ thống hơn các nguồn tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Triển lãm mở cửa từ hôm nay đến ngày 15/7. Chí Cường
Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
- 09/07/2013 14:50
Sáng nay, 9/7,  tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khai mạc triển lãm bản đồ và tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”.
TAG:
Bình luận bài viết này