Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 10 năm 2020, 13:21:44
Hội An rợp sắc mùa bàng lá đỏ
Những con đường trồng nhiều bàng như Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thái Học, Phạm Hồng Thái... đang rợp sắc đỏ của lá bàng vào mùa Xuân.
Bình luận bài viết này