Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 21 tháng 05 năm 2024,
Hội thảo quốc gia "Báo chí 30 năm đổi mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn"
Tú Ân - Chí Cường - 29/12/2016 15:45
 
Ngày 29/12, Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội thảo quốc gia “Báo chí 30 năm đổi mới – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Hội thảo có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, gần 300 đại biểu lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương, lãnh đạo các cơ quan báo chí, tổ chức Hội Nhà báo các cấp, các cơ sở nghiên cứu và đào tạo báo chí, các nhà khoa học, nhà báo... trên cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, Hội thảo quốc gia “Báo chí 30 năm đổi mới – Những vấn đề lý luận và thực tiễn” diễn ra trong lúc cả nước đang triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, trong đó có vấn đề về lãnh đạo, quản lí báo chí và nhiệm vụ của báo chí.

Ô
Ông Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Chí Cường.

Bên cạnh đó, giới báo chí cả nước cũng đang triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó là việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản, Internet, mạng xã hội. Phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc đột xuất; chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt...

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, ông Hồ Quang Lợi,Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: “Nhìn lại chặng đường đất nước 30 năm đổi mới, chúng ta có quyền tự hào về những đóng góp rất quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích xứng đáng được khích lệ và phát huy, báo chí cũng bộc lộ một số khuyết điểm, yếu kém, đồng thời cũng đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất gay gắt cần được tập trung khắc phục, tháo gỡ".

G
Ông  Hồ Quang Lợi,Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu đề dẫn Hội thảo. Ảnh: Chí Cường.

Hội thảo đã nhận được hơn 90 tham luận từ khắp nơi trong cả nước, tập trung chủ yếu đánh giá những bài học kinh nghiệm hoạt động báo chí qua 30 năm đổi mới.

Hội thảo tập trung thảo luận về những bài học kinh nghiệm hoạt động báo chí xoay quanh các chủ đề: Vai trò và đóng góp của báo chí với sự phát triển của đất nước; sự phát triển lý luận báo chí và những thách thức từ ảnh hưởng và cạnh tranh thông tin của báo điện tử, truyền thông xã hội với báo chí truyền thống; công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; trách nhiệm và chất lượng cung cấp thông tin của các cơ quan chức năng đối với báo chí; xử lý mối quan hệ báo chí và mạng xã hội; những xu hướng phát triển báo chí hiện đại và sự thích ứng của báo chí Việt Nam; những vấn đề đạo đức nghề nghiệp của nhà báo hiện nay...

Đã có gần 300
Đã có gần 300 đại biểu lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương, lãnh đạo các cơ quan báo chí, tổ chức Hội Nhà báo các cấp, các cơ sở nghiên cứu và đào tạo báo chí, các nhà khoa học, nhà báo... trên cả nước tham gia Hội thảo. Ảnh: Chí Cường.

Sau phiên khai mạc, Hội thảo chia tổ thảo luận ở 2 tiểu ban: Tiểu ban 1 - Những vấn đề Lý luận báo chí – truyền thông và Tiểu ban 2 - Những vấn đề Thực tiễn hoạt động báo chí.

Triển lãm
Triển lãm 87 tác phẩm ảnh báo chí tiêu biểu của các nhà báo ASEAN về đất nước, con người. Ảnh: Chí Cường.

Cũng trong khuôn khổ Hội thảo, Hội Nhà báo Việt Nam, với vai trò Chủ tịch Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ) đã tổ chức trao giải Ảnh báo chí "ASEAN - Một cộng đồng" cho các tác giả thuộc CAJ. 

Bên lề Hội thảo cũng đã diễn ra Triển lãm 87 tác phẩm ảnh báo chí tiêu biểu của các nhà báo ASEAN về đất nước, con người các quốc gia thành viên.

“Mệnh lệnh” phát triển đất nước sau 30 năm Đổi mới
() Năm 2015 bắt đầu với hàng loạt thông điệp cải cách từ Chính phủ. Cùng với những thành tựu quan trọng đạt được trong năm 2014 và cơ hội...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư