Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 12 năm 2022, 00:36:51
Hơn 2 triệu hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ
Hữu Tuấn - 08/11/2016 21:56
 
Một điểm đáng chú ý trong Dự án Luật Hỗ trợ DNNVV là các hộ kinh doanh nhỏ chuyển đổi thành doanh nghiệp sẽ là đối tượng được nhà nước hỗ trợ.

Theo thống kê, số lượng các hộ kinh doanh lớn, hoạt động chưa minh bạch. Tính đến cuối năm 2015, cả nước có khoảng 3,4 triệu hộ kinh doanh đã được cấp mã số thuế, trong đó có khoảng hơn 2 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đánh giá chung, sở dĩ các hộ kinh doanh không muốn chuyển sang thành lập doanh nghiệp là vì đang được thực hiện cơ chế thuế khoán (quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC) đơn giản, dễ dàng hơn so với thủ tục đóng thuế khi trở thành doanh nghiệp; không phải đóng bảo hiểm cho người lao động…

a
Các hộ kinh doanh nhỏ chuyển đổi thành doanh nghiệp sẽ là đối tượng được nhà nước hỗ trợ.

Đây là khu vực kinh tế có tiềm năng, đóng góp lớn cho nền kinh tế. Nhà nước cần có các chính sách để khuyến khích đối tượng này từ khu vực kinh tế phi chính thức sang khu vực kinh tế chính thức, hạch toán minh bạch và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Nhận thức rõ vấn đề này, tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Bộ Kế hoạch Đầu tư được giao thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng cơ chế tạo điều kiện, hỗ trợ và khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp”.

Để khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển sang thành lập doanh nghiệp, Nhà nước cần có chính sách thuế áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ, khác với quy định hiện hành theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, tần suất nộp ít hơn, rút gọn thủ tục nộp thuế và sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo hiểm cho người lao động…

Vì vậy, nội dung của Chương trình này tập trung vào một số hỗ trợ: Hỗ trợ thủ tục chuyển đổi sang doanh nghiệp; Được hưởng ưu đãi về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 02 năm đầu kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; Hỗ trợ áp dụng chế độ kế toán đơn giản, thuận tiện cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ; được miễn phí sử dụng phần mềm kế toán; Miễn phí tham gia các khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và đào tạo liên quan khác theo nhu cầu tại thời điểm chuyển đổi sang doanh nghiệp để giúp chủ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, kiến thức kinh doanh...

Hỗ trợ vốn cho kinh doanh nhỏ lẻ
Những năm gần đây, mô hình kinh doanh nhỏ lẻ tăng trưởng nhanh chóng vì hiệu quả và ít rủi ro. Đặc biệt, sự hỗ trợ và tiếp sức về vốn của...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư