Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 09 năm 2020, 18:49:36
Hợp tác kinh doanh chuỗi giá trị Dịch vụ - Khí - Điện trong PVN
Hoàng Nam - 03/08/2020 18:53
 
Thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa các tổng công ty thành viên của PVN nhằm chia sẻ nguồn lực và kinh nghiệm để cùng phát triển.

Ngày 3/8/2020, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa ba Tổng Công ty đầu ngành của Tập đoàn là Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS), Tổng công ty Điện lực Dầu Khí Việt Nam - CTCP (PV Power) và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) và Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem).

Lễ ký Thoả thuận nhằm tạo ra những chuỗi giá trị mới, các chuỗi cung ứng mới, tạo lợi thế cạnh tranh cho các đơn vị theo định hướng của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và phù hợp với xu thế chung của thế giới.

Ba Tổng công ty của PVN thỏa thuận hợp tác
Ba Tổng công ty của PVN thống nhất cùng triển khai đầu tư chuỗi Khí - Điện - Cảng dịch vụ

Theo ông Lê Mạnh Cường, Tổng giám đốc PTSC, thực hiện chiến lược, định hướng và chỉ đạo của PVN, các đơn vị PV GAS, PV Power và PTSC đã thảo luận và thống nhất cùng triển khai đầu tư chuỗi Khí - Điện - Cảng dịch vụ theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).

Mô hình này cũng phù hợp với nhu cầu cấp thiết của các đơn vị trong Tập đoàn cần tăng cường hợp tác, chia sẻ với nhau về nguồn lực, thông tin, kinh nghiệm… để cùng phát triển. Các bên thống nhất hợp tác phát triển các dự án cấp khí LNG tái hóa bổ sung cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 và cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 1A, cũng như cùng đầu tư Nhà máy điện Nhơn Trạch 5.

PV Gas
PV Gas và PV Chem tăng cường kết nối

Thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa PV GAS và PV Chem là nhằm tăng cường kết nối, đảm bảo hợp tác lâu dài, bền vững trên cơ sở lợi thế của các bên từ chức năng nhiệm vụ, kinh nghiệm, nhân lực, năng lực trang thiết bị, cơ sở vật chất..., sự hợp tác giữa hai Tổng công ty sẽ góp phần đẩy mạnh tăng trưởng, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng cho hay, đây sẽ là khởi đầu mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh giữa các đơn vị trong Tập đoàn, phù hợp với quy định của pháp luật, sử dụng triệt để thế mạnh, năng lực của từng đơn vị trong chuỗi liên kết ngang. 

“Mô hình BCC là mô hình hoàn toàn mới nên chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn và thách thức, bởi vậy các đơn vị cần nỗ lực hơn nữa, lập kế hoạch triển khai chi tiết, cụ thể danh mục các dự án án, huy động tài chính, nhân sự… phục vụ cho mục tiêu hợp tác”, ông Hùng nói.  

Chủ tịch HĐTV Trần Sỹ Thanh trăn trở khi PVN chưa có cơ chế tài chính mới
Về đích trước kế hoạch đặt ra cho năm 2019 từ 2 đến 60 ngày tất cả các chỉ tiêu, nhưng chính lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cũng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư