Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 04 tháng 12 năm 2023, 09:14:40
HoSE "chạy" quy chế giao dịch mới
T.T - 05/07/2021 11:30
 
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa ban hành Quyết định 352/QĐ-SGDHCM về quy chế giao dịch chứng khoán tại HoSE. Quy chế giao dịch mới chính thức có hiệu lực từ hôm nay 5/7/2021.

Quy chế mới do HoSE ban hành sẽ không có nhiều thay đổi so với Quy chế giao dịch đang được áp dụng trước đó.

Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF được quy định là 7% so với giá tham chiếu.

Biên độ dao động giá đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF trong ngày giao dịch đầu tiên là 20% so với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên.

Đối với trường hợp trả cổ tức, hoặc thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu, biên độ dao động giá của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng trong ngày giao dịch không hưởng quyền là 20% so với giá tham chiếu.

Trường hợp chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu thì sẽ không thực hiện điều chỉnh biên độ dao động giá vào ngày giao dịch không hưởng quyền.

Giao dịch lô chẵn đối với phương thức khớp lệnh là 100 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền. Mỗi lệnh giao dịch lô chẵn không được vượt quá khối lượng tối đa là 500.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền.

Quy chế cũng quy định thêm về việc sửa, hủy lệnh đối với giao dịch khớp lệnh. Trong trường hợp cần thiết, HoSE có quyền yêu cầu công ty chứng khoán thành viên tạm ngừng việc sửa, huỷ lệnh trong thời gian khớp lệnh liên tục sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Bắt đầu từ ngày hôm nay 5/7, HoSE sẽ đưa hệ thống giao dịch mới do CTCP FPT cung cấp (giải pháp xử lý sự cố giao dịch) vào vận hành chính thức.

Về hệ thống mới đặt mục tiêu năng lực 3 - 5 triệu lệnh/ngày và bỏ cơ chế phân bổ lệnh. Các công ty chứng khoán đẩy lệnh theo đúng năng lực, làm chủ năng lực công nghệ.

Gỡ chiếc “hộp đen” sàn HoSE
Ngoài chiếc “hộp đen” không thể nắm rõ của hệ thống thống giao dịch, nhà đầu tư phải thích nghi tình trạng thiếu/chậm thông tin trước...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư