Huy động gần 15.200 tỷ đồng trái phiếu qua đấu thầu trong tháng 7
Tháng 7/2017, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 14 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 15.170 tỷ đồng trái phiếu.
Tất cả số trái phiếu huy động trong tháng 7 đều do Kho bạc Nhà nước phát hành
Tất cả số trái phiếu huy động trong tháng 7 đều do Kho bạc Nhà nước phát hành

Tất cả số trái phiếu huy động trong tháng 7 đều do Kho bạc Nhà nước phát hành, số lượng này giảm 32% so với tháng 6/2017. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 92,5%.

Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 4,48-4,90%/năm, 7 năm trong khoảng 4,95-5,19%/năm, 10 năm là 5,38%/năm, 15 năm trong khoảng 5,75-6,25%/năm, 20 năm trong khoảng 5,82-6,55%/năm, 30 năm trong khoảng 6,22-6,65%/năm.

So với tháng 6/2017, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước giảm khá mạnh trên tất cả các kỳ hạn: 5 năm giảm 0,42%/năm, 7 năm giảm 0,25%/năm, 10 năm giảm 0,27%/năm, 15 năm giảm 0,55%/năm, 20 năm giảm 0,85%/năm, 30 năm giảm 0,88%/năm.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp tháng 7, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 1.020 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 109,8 nghìn tỷ đồng, giảm 1,3% về giá trị so với tháng 6/2017.

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua - bán lại (repo) đạt hơn 988 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 98,8 nghìn tỷ đồng, giảm 0,42% về giá trị so với tháng 6/2017.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 8,1 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 5,6 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch  repo của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 216 tỷ đồng.

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...