Đặt mua báo in| Ngày 21 tháng 09 năm 2021, 02:53:34
Huy động trái phiếu Chính phủ bùng nổ trong tháng 4
Chí Tín - 05/05/2021 21:14
 
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, thị trường trái phiếu Chính phủ tại HNX có diễn biến bùng nổ trong tháng 4/2021 trên thị trường sơ cấp.
Đã có 16 đợt đấu thầu trái phiếu được tổ chức tại HNX trong tháng 4/2021
Đã có 16 đợt đấu thầu trái phiếu được tổ chức thành công tại HNX trong tháng 4/2021

Trên thị trường sơ cấp, thông qua 16 đợt đấu thầu trái phiếu được tổ chức tại HNX trong tháng 4/2021, Kho bạc nhà nước đã huy động được tổng cộng 26.302 tỷ đồng trái phiếu, tăng 215% so với tháng trước.

So với tháng 3/2021, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước tăng từ 0,05-0,06%/năm tại các kỳ hạn 5, 10 và 15 năm, giữ nguyên tại các kỳ hạn 20 và 30 năm. Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có giá trị trúng thầu lớn nhất trong các kỳ hạn phát hành.

Trên thị trường giao dịch thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu Chính phủ bình quân trong tháng 4 đạt 9.789 tỷ đồng/phiên, giảm 5,99% so với tháng 3/2021.

Trong đó, khối lượng giao dịch  theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 1 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt 116,6 nghìn tỷ đồng.

Khối lượng giao dịch theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 742 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 79,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 40,44% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, tăng 10,17% so với tháng 3/2021.

STT

Kỳ hạn trái phiếu

Số đợt đấu thầu

Giá trị gọi thầu (tỷ đồng)

Giá trị đăng ký (tỷ đồng)

Giá trị trúng thầu (tỷ đồng)

Vùng lãi suất
đặt thầu (%/năm)

Vùng lãi suất trúng thầu (%/năm)

1

5 năm

4

5.000

12.519

3.169

1,11 - 1,6

1,13 - 1,16

2

10 năm

4

14.250

52.257

14.150

2,3 - 2,8

2,34 - 2,38

3

15 năm

4

10.000

24.550

7.823

2,49 - 3

2,55 - 2,57

4

20 năm

2

1.000

2.150

350

2,89 - 3,5

2,89 - 2,89

5

30 năm

2

1.250

3.110

810

3,05 - 3,9

3,05 - 3,05

Tổng

16

31.500

94.586

26.302

 

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, giá trị mua đạt hơn 2.342 tỷ đồng, giá trị bán đạt hơn 1.628 tỷ đồng. Như vậy tháng 4 nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 714 tỷ đồng.

Hơn 50% trái phiếu phát hành trong quý I không có tài sản đảm bảo
Lượng trái phiếu không có tài sản đảm bảo hoặc đảm bảo bằng cổ phiếu cũng đang tăng lên sẽ gia tăng rủi ro cho nhà đầu tư
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư