[Infographic] 6 tháng, các khu công nghiệp và khu kinh tế thu hút 8,7 tỷ USD vốn FDI
6 tháng năm 2019, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) của cả nước đã thu hút 674 dự án đầu tư, trong đó 340 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (chiếm hơn 50% tổng dự án).
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...