Đặt mua báo in| Ngày 22 tháng 09 năm 2021, 15:08:20
[Infographic] 6 tháng, các khu công nghiệp và khu kinh tế thu hút 8,7 tỷ USD vốn FDI
ĐT (Theo TTXVN) - 08/07/2019 09:12
 
6 tháng năm 2019, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) của cả nước đã thu hút 674 dự án đầu tư, trong đó 340 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (chiếm hơn 50% tổng dự án).
[Infographic] 6 tháng đầu năm, vốn FDI vào Việt Nam đạt hơn 18 tỷ USD
6 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 18,47 tỷ USD, bằng 90,8% so với cùng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư