[Infographic] APPF: Tăng cường quan hệ đối tác nghị viện châu Á - Thái Bình Dương
Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF) ngày càng khẳng định vai trò và tầm quan trọng của diễn đàn mở thúc đẩy sự gắn bó hợp tác giữa nghị viện các quốc gia trong khu vực, góp phần duy trì hòa bình, sự ổn định và thịnh vượng chung của châu Á - Thái Bình Dương.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...