Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2023, 14:53:38
[Infographic] Bác Hồ với Chiến dịch Điện Biên Phủ
ĐT (Theo TTXVN) - 07/05/2019 10:22
 
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn và sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã truyền cho các chiến sĩ ta một ý chí quyết chiến quyết thắng, một nghị lực, một sức mạnh phi thường, một niềm tin sắt đá để quân và dân ta vượt qua khó khăn, hiểm nguy giành thắng lợi hoàn toàn.
[Infographic] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ
Chiến dịch Điện Biên Phủ là đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 của quân và dân ta. Sau 56 ngày đêm chiến đấu dũng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư