[Infographic] Đầu tư vào năng lượng sạch trên thế giới chững lại
Năm 2017 được coi là khoảng thời gian tạm dừng trong quá trình chuyển đổi đầu tư sang những nguồn năng lượng sạch. Các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió hoặc thủy điện trở nên ít hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư so với các năm trước.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...